• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

Türk Dünyası

RUSYA’NIN İDİL-URAL’DA, KIRIM’DA VE KAFKASYA’DA YAYILMA SİYASETİ

Rus Imparatorluğu'nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografik Dağılımı ve Çarlık Rusyası'nın Türklere Yönelik Politikaları / Dr. Seyit Sertçelik

Kazan Hanlığı'nın Düşmesinden Sonra Kazan Tatarları / Ravil Bukharaev

XVI-XVIII. Yüzyıllarda Çarlık Rusyası'nda İdil-Ural Tatarları / Prof. Dr. İskender Gilyazov

XIX. ve XX. Yüzyıllarda Kazan Tatarları / Doç. Dr. Ahmet Kanlıdere

Başkurt İsyanları / Doç. Dr. Yakup Deliömeroğlu

Rusya'da Kur'an'ın Tarihi: Ruslar, Osmanlılar ve Tatarlar Arasındaki İlişkiler / Efim A. Rezvan

Orenburg Müslüman Ruhani Meclisi ve Çarlık Ordusunda Türkler / Dr. Danil D. Azamatov

Nikolay ll'minskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları Üzerindeki Siyaseti / Dr. Agnes Nilüfer Kefeli

Teşkilât-I Mahsusa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı / Dr. Vahdet Keleşyılmaz

Kırım'ın Ruslar Tarafından İşgal ve İlhakı / Yrd. Doç. Dr. Osman Köse

Çarlık Zamanında Kırım'da Türk Millî Hareketi / Prof. Dr. Valeri Vozgrin

İsmail Bey Gaspıralı / Dr. Edige Kırımal  

B. Rusya'nın Kafkasya'da Yayılma Siyaseti

Rusya'nın Kafkasya'da Yayılma Siyaseti / Doç. Dr. Mustafa Budak

Kafkasya'da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri / Dr. Kezban Acar

Kafkasya'nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf ve Tarikatların Rolü / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Necmeddin Bardakçı

Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İşgal Edilmesinde İran'ın İkili İlişkiler Siyaseti / Gabil Camalov

Çarlık Yönetiminde Azerbaycan / Okan Yeşilot

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya'nın Azerbaycan'da Türkçülük ve İslâmcılıkla Mücadelesi / Prof. Dr. Musa Gasımov

RUSYA'NIN TÜRKİSTAN'DA YAYILMA SİYASETİ

Rusya'nın Türkistan'da Yayılması / Prof. Dr. Mehmet Saray

Rusya'nın Türk Bölgelerinde Yayılması / Dr. Robert F. Baumann

Orta Asya'da Rus-İngiliz Rekabeti / Doç. Dr. Steven Sabol

Rusların Türkmen Topraklarını İstilaları / Yrd. Doç. Dr. Memet Yetişgin

Çarlık Yönetimi Altında Kırgızlar / Dr. Rafis Abazov

Sömürge Döneminde Kırgızlar / Prof. Dr. Toktorbek Ömurbekov

Kırgızistan'da 1916 İsyanı / Prof. Dr. Djenish Djunushaliev

İsmail Gaspıralı ve Türkistan'da Ceditçi Hareketi / Dr. Barçınay Curayeva

Ceditçilik ve Orta Asya'daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş / Doç. Dr. Adeeb Khalid

Kazakistan'da Ceditçilik / Doç. Dr. Svetlana Kovalskaya 

Alaş / Dr. Gulnar Kendirbai

Kazak Aydınlanma Hareketi İçerisinde Ahmet Baytursun ve Çalışmaları / Doç. Dr. Vahit Türk

Rusya'nın Ulusal Politikası ve Güney Sibirya'nın Türk Halkları (XIX-XX. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Aleksander N. Sadoyov

ÇİN'İN DOĞU TÜRKİSTAN'I İŞGALİNE DİRENİŞLER

Ch'ing Çini'nin Zungarya ve Doğu Türkistan'ı İşgali / Prof. Dr. Ablat Khodjaev - Kamil Khodjaev

Doğu Türkistan'da Çin İşgaline Karşı Mücadele / Prof. Dr. Ablat Khodjaev -Kamil Khodjaev

Doğu Türkistan'da Uç Dönem (1911-1949) / Burhan Sayılır

Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin / Dr. Erkin Emet

Doğu Türkistan'da Etnik-Dinî Ayrıkçılık, Muhtariyetçilik / Prof. Dr. Kulbhushan Warikoo

SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN YAYILMA SİYASETİ / KOMİNİST İHTİLAL VE TÜRK HALKLARI

Rus İhtilâlleri ve Türk Halkları / Sovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti (1905-1991) / Doç. Dr. Timur Kocaoğlu  

A. Komünist İhtilâl ve Türk Halkları

Bolşevik İhtilâlinden Sonra Kırım / Prof. Dr. Valeri Vozgrin  

Buhara Halk Sovyet Cumhuriyetinde İttifakların Şekillenmesi / Dr. Suchandana Chatterjee

Hokand Muhtariyeti / Abdülvahap Kara

Fergana Basmacılarının Ortaya Çıkması / Dr. Reinhard Eisener

Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920-1924): Kazanılmış Kimlik, Sorunlu Meşruiyet / Dr. Dov. Yaroshevski

XX. Yüzyılın Başlarında Kazakistan Sosyo-Politik Düşüncesinde Millî Mesele / Dr. Rauşan S. Elmurzayeva

B. Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Türk Halkları

Sovyetlerin Ulusları Kontrol Yöntemleri: Türk Kökenli Veya Müslüman Uluslara Özel Referanslar / Yrd. Doç. Dr. İdris Bal  

Mirsaid Sultan Galiyev ve Millî Komünizm / Doç. Dr. Ayşe Azade Rorlich

Bolşevizm, "Millî" Komünizm ve M. Sultan Galiyev Fenomeni / Prof. Dr. Rafael Muhammitdinov

Orta Asya'da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları / Prof. Dr. Gregory Gleason  

Sovyet Orta Asyası'nın Bölgesel Paylaşımı / Dr. Reinhard Eisener  

Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi / Doç. Dr. Walter Comins -Richmond  

Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk / Dr. Arif Yunusoy

XIX. Yüzyılın Sonundan II. Dünya Savaşı'nın Başlangıcına Kadar Berlin'deki Tatarlar ve Başkurtlar / Dr. Sebastian Cwiklinski

Batı Gözüyle Sovyet Türkleri (1945-1990) / Dr. WNNam D. Myer

TÜRK DÜNYASININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

A. Avrasya Stratejileri

Orta Asya'nın Jeopolitik Konumu ve Oluşturulmak İstenen Bölgesel Güvenlik Sistemi / Doç. Dr. Nazokat A. Kasymova [s.909-916]

Küresel Oyun ve Hazar'ın Statüsü / Sinan Oğan  [s.917-934]

Küresel Bloklaşmalar ve Türk Bölgesi / Doç. Dr. Yusuf Erbay

Şanghay İşbirliği Örgütü: Avrasya'da Güç Mücadelesinde Yeni Bir Dönüm Noktası / Mehmet Seyfettin Erol

B. Ekonomik Değerlendirmeler

Sovyet Sonrası Orta Asya Geçiş Ekonomilerinin Sorunları ve Entegrasyonunun Geleceği / Dr. Talaybek Koyçumanov - Dr. Temirbek Bobuşev

Avrasya'da Piyasa Ekonomisine Geçişin On Yıllık Bilançosu / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan

C. Sosyal Değerlendirmeler

Türkiye'nin Türk Dünyasındaki Eğitim-Öğretim Faaliyetleri / Prof. Dr. Turan Yazgan

Sovyet Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerinde Modernleşme, Siyaset ve İslam / Prof. Dr. Shirin Akiner

XX. Yüzyılda Tataristan ve Orta Asya'da Tasavvufî Hareketler / Prof. Dr. Thierry Zarcone

Sovyetler Birliği Döneminde Orta Asya ve Kafkaslar'da Sûfî Tarikatlar / Prof. Dr. Osman Türer

D. Dil ve Kültür

Türk Dünyasının Güncel Konusu: Ortak Türkçe / Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman  

Dil Planlaması Bağlamında Türk Yazı Dillerinin Görünümü / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Semantik ve Pragmatik Benzerlikleri ve Özellikleri İle Türkçe Deyimler / Doç. Dr. Raushan A. Avakova

Türk Dünyasında Atasözlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme / Hasan Ülker

Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları / İrfan Gürdal

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

XXI. Yüzyılda Dünya Siyasetinde Azerbaycan ve Petrol / Haydar Aliyev

Azerbaycan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Musa Gasımov

A. Azerbaycan Bağımsızlık Mücadelesi

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) / Dr. Mehman A. Damirli

Azerbaycan Türklerinin İstiklâl Mücadelesi Önderi Ebulfez Elçibey / Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu  

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Sürecinde Azerbaycan Halk Cephesi'nin Yeri / Hakan Coşkunaslan

B. Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Katliamları

Batı Azerbaycan: Etno-Politik Değişiklikler ve Ermenistan'ın Kurulması (1801-1921) / Dr. Rafik Firuzoğlu Safarov

İrevan (Revan) Vilayetindeki Demografik Değişiklikler Üzerine / Dr. Hacar Y. Verdiyeva

Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları) / Doç. Dr. Sani Tofigoğlu Hacıyev

Türk Dünyasının Kanayan Yarası: Karabağ / Araz Aslanlı

C. Sosyal ve Ekonomik Yapı

Azerbaycan: Geçiş Döneminin İlk On Yılında Sosyo-Ekonomik ve Siyasel Gelişmeler / Prof. Dr. Şefik Alp Bahadır

Azerbaycan'ın Etnik ve Demografik Yapısı / Elnur Ağaoğlu

D. Dil, Edebiyat ve Basın

Azerbaycan Türkçesi / Yrd. Doç. Dr. Gülşen Seyhan Alışık

Azerbaycan'ın Devlet Dili Siyaseti / Prof. Dr. Kâmil Veli Nerimanoğlu

Azerbaycan Divan Edebiyatı / Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu

Modern Azerbaycan Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Salih Okumuş

Azerbaycan'da "Meyhana" / Dr. Süleyman Şenel

XX. Yüzyıl Azerbaycan Demokratik Basını / Doç. Dr. Mehmet İsmayıl

Azerbaycan'da Eğitim ve Basın / Yrd. Doç. Dr. Nesrin Sarıahmetoğlu Karagür

E. Nahçıvan

Nahçıvan / Yrd. Doç. Dr. İbrahim Ethem Atnur

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

Öktemşildik Me, Elde Demokrasya mı?

Kazakistan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Manas K. Kozıbaev - Sattar F. Majitov

Bağımsızlığının 10. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti / Yrd. Doç. Dr. Orhan Söylemez

A. Siyasî Düşüncenin Gelişimi

Kazakistan'da Milliyetçilik / Yrd. Doç. Dr. Meryem Kırımlı

Kazak Siyasî Düşüncesinin Gelişimi ve Kazak Gazetesi (1913-1918) / İbrahim Kalkan

B. Ekonomik Gelişmeler

Bağımsızlığından Bugüne Kazakistan'daki Ekonomik Gelişmeler / Prof. Dr. Emin Çarıkçı

Çarlık İdaresindeki Kazakistan'da Ticarî Hayat / Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Yalın

C. Dil ve Edebiyat

Kazak Dili ve 1990'lardaki Yeni Dil Politikası / Prof. Dr. Eleonora Süleimenova - Doç. Dr. Dana K. Akanova

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Dil Siyasetine Sosyo-Lengüistik Bir Yaklaşım / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Muhtar Avezov ve Abay Yolu / Ekrem Ayan

D. Kültür ve Düşünce Hayatı

Kazak Göçebe Kültürünün Karakteri / Prof. Dr. Aigül Bokayeva

Bolşevik İhtilalinden Önce Kazak Türklerinde Eğitim, Kültür ve Fikir Hayatı / Dr. A. Kayyum Kesici

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ

Kırgızistan: Geçmişte, Bugün ve Gelecekte / Askar Akayev

Kırgızistan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Tınçtıkbek Çorotekin

A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika

Kırgızistan'ın Diplomatik İlişkileri / Prof. Dr. Asan S. Ormuşev

Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Dış Politikasına Genel Bakış / Zakir Chotoev

Bağımsız Kırgızistan: Geçiş Politikaları / Dr. Rafis Abazov

Kırgızların Siyasal-Tarihsel Bir İncelenmesi / Gregory R. Koldys

Sovyet Sisteminde Kırgızistan: Millî Devletin Inşaası ve Millî Kimliğin Doğuşu / Dr. Rafis Abazov

B. Sosyal ve Kültürel Hayat

Göçebe Kırgızların Oba (Avul) Teşkilâtı / Amantur Japarov

Kırgız Halkı ve Geleneksel Kültürleri / Prof. Dr. Aydarbek S. Koçkunov

Kırgız Türklerinin Günlük Hayatında Gelenekler ve Halk İnanışları / Kemal Polat

Çarlık Döneminde Kırgızistan'da Kültürel Hayat / Dr. Askarbek Bedalbayev

C. Ekonomik Gelişmeler

Kırgızistan'da Dış Ticaretin Gelişimi ve Türkiye İle İlişkiler / Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak

D. Dil ve Edebiyat

Kırgız Türkleri ve Kırgız Türkçesi / Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel

Kırgız Türkçesi / Doç. Dr. Gülzura Cumakunova

Kırgız Kültürünün Bazı Özellikleri ve Manas Destanı / Meral Gölgeci Kalfa

Destandan Romana Kırgız Kültür Mirası ve Cengiz Aytmatov Örneği / Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Kolcu

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ

Bölgecilik ve Uruğ Oymakçılık / İslam Kerimov

Özbekistan Cumhuriyeti / Mehmet Seyfettin Erol

Özbekistan Cumhuriyeti / Nilüfer Avcı Işık

A. Siyasî Gelişmeler

Bağımsızlık Sonrası Rusya-Özbekistan İlişkileri / Nâzım Cafersoy

11 Eylül Saldırılarının Özbekistan Dış Politikası Üzerindeki Etkileri / Nermin Guliyeva

B. Etnik ve Demografik Yapı

Bağımsız Özbekistan'da Göç ve Demografik Değişimler / Dr. Rafis Abazov

Sovyet Sonrası Özbekistan'da Kırsal Kesimde Özbek Kimliğinin Yeniden Şekillenişi / Doç. Dr. Russel Zanca

C. Ekonomik GeliĢmeler

Geçiş Döneminde Özbekistan Ekonomisi / Anar Somuncuoğlu

Özbekistan ve Diğer Orta Asya Ülkelerinde Tarım Reformu / Dr. Peter C. Bloch

D. Edebiyat

Özbek Edebiyatında Tiyatro Türü Üzerine / Dr. Aynur Öz

TÜRKMENİSTAN CUMHURİYETİ

Bağımsız ve Sürekli Tarafsız Türkmenistan / Saparmurat Türkmenbaşı

Türkmenistan / Prof. Dr. Muhammet Aydoğduyev

Türkmenistan Cumhuriyeti / Mehmet Seyfettin Erol

A. Siyasî Gelişmeler ve Dış Politika

Türkmenistan'ın Bağımsızlık Girişimleri ve Rusya / Elnur Soltan

Türkmenistan Devleti'nin Dış Siyaseti ve Daimî Tarafsızlık Statüsü / Mehmet Seyfettin Erol

B. Ekonomik Gelişmeler

Saparmurat Türkmenbaşı Önderliğinde Türkmenistan ve Sosyo-Ekonomik Reform Stratejisi / Yrd. Doç. Dr. Güngör Turan

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan Ekonomisi / Saule Baitzhaunova

Bağımsızlıktan Günümüze Türkmenistan'da İktisadî Kalkınma Stratejisi ve Abadancılık / Mehmet Seyfettin Erol

C. Sosyal ve Kültürel Hayat

Türkmenistan'ın Demografik Yapısı / Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak

Türkmenistan'da Sosyal Yapı / Yrd. Doç. Dr. Durmuş Tatlılıoğlu

Türkmenistan'da Eğitim ve Bilgisayar / Prof. Dr. Aman Hanberdiyev

Türkmenlerde Savaş Sanatı ve Silahlar (Vı-XVI. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Ovez A. Gündogdiyev

Türkmen Atı / Yrd. Doç. Dr. Ali Abbas Çınar

D. Dil ve Edebiyat 1355

Türkmen Dili / Doç. Dr. Mâmmetdurdı Sarıhanov

Yeni Türkmen Edebiyatı / Doç. Dr. Berdi Sarıyev

Türkmen Edebiyatından Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatına Doğru / Dr. Salim Çonoğlu

Türkmenistan'da Destan Dünyası / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan

Türkmen Halk Edebiyatında Destan Geleneği / Yrd. Doç. Dr. Melek Erdem

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC)

Kıbrıs Meselesi Halledilmeli / Rauf Denktaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Ülker Güzel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tarihi / Prof. Dr. Clement Dodd

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / İsmail Bozkurt

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kıbrıs / Dr. Ahmet Gazioğlu

Rum Mezalimi ve Kktc'ye Doğru / Dr. Ahmet Gazioğlu

Kıbrıs'ta Osmanlı Kültür Mirasına Genel Bir Bakış / Doç. Dr. Netice Yıldız

Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Harid Fedai

FEDERE VE MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ

Federe ve Muhtar Türk Cumhuriyetleri / Prof. Dr. Nadir Devlet

TATARİSTAN CUMHURİYETİ

Tataristan Cumhuriyeti / Prof. Dr. Nadir Devlet

Mişer Tatarları / Dr. Ercan Alkaya

BAŞKURDİSTANCUMHURİYETİ

Sovyetler Birliği'nden Sonra Başkurdistan ve Rusya / Prof. Dr. Ildus G. Ilishev

Başkurdistan: Tarihi, Nüfusu, Etnopolitik Durumu ve Millî Gelişmeler / Dr. Bekir Demir

Başkurt Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Suzan Tokatlı

Başkurdistan / Yrd. Doç. Dr. Ali Yiğit

Başkurdistan'da Anadili Bilincinin Uyanması ve Ulusal Kimliğin Canlandırılması / Doç. Dr. Kutlay Yağmur

Başkurt Türkçesi ve Yazı Dilinin Gelişimi / Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk

ÇAVUŞİSTAN CUMHURİYETİ

Çuvaşlar ve Çuvaşça / Doç.Dr.Emine Yılmaz

SAHACUMHURİYETİ

Saha Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu

Sahalar (Yakutlar) ve Saha Türkçesi / Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu

ALTAY CUMHURİYETİ

Altay Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu

Altay Türkleri Edebiyatı Tarihi / İbrahim Dilek

TUVA CUMHURİYETİ

Tuva (Tıva) Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu

Tuva'nın XX. Asır Siyasî Tarihi / Yrd. Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu

Tuva Şamanizmi / Dr. Eva Jane Neumann Fridman

Tuva (Tıva) Türkleri ve Türkçesi / Hayat Aras

HAKAS CUMHURİYETİ

Hakasya Cumhuriyeti / Anar Somuncuoğlu

Hakaslar / Dr. David G. Andersons

KIRIM

Kırım Türklerinin Sürgünü / Dr. Kemal Özcan

Kırım Tatarları ve Anavatana Avdetleri / Suat Kınıklıoğlu

GAGAVUZELİ

Gagauzların Tarihi / Prof. Dr. Mustafa Argunşah

Gagauzlar / Prof. Dr. Dionis Tanasoğlu

Gagavuz Türkçesi / Doç. Dr. Nevzat Özkan

Gagauz Edebiyatı / Doç. Dr. Hülya Argunşah

DOĞU TÊRKĠSTAN

Doğu Türkistan Özerk Cumhuriyeti / Dr. Erkin Emet  

XX. Yüzyıl Doğu Türkistanı'nda Süfî Silsileleri ve Evliya Sevgisi / Prof. Dr. Thierry Zarcone

Yeni Uygur Türkçesi ve Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Levent Doğan - Oğuzhan Durmuş

Uygur Türkleri Edebiyatı / Prof. Dr. S. Mahmut Kaşgarlı

Uygurların Müziği / Dr. Rachel Harris - Yasin Mukphul

Batı Yugur (Sarı Uygur) Türkleri ve Kültürleri / Prof. Dr. Yaxiong Du

TÜRK TOPLULUKLARI

XX. Yüzyılda Türk Toplulukları / Doç. Dr. Ömer Turan

BALKANLAR

BULGARİSTAN TÜRKLERİ

Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı / Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu

Bulgaristan Türklerinin Göçmenlik Serüveni / Prof. Dr. Cengiz Hakov

Bulgaristan'daki Türkler (1945-1983) / Prof. Dr. Ali Eminov

Bulgaristan Türklerinin Siyasî ve Kültürel Tarihine Dair Genel Bir Çerçeve / Vedat Sabri Ahmed

Bulgaristan'daki Değişim Sürecinde Türk Azınlığın Ekonomik Durumu / Yrd. Doç. Dr. Didar Erdinç

Bulgar Post-Totaliter Liberalizmin Türk Bayraktarları: Haklar ve Özgürlükler Hareketi / Dr. Vladimir Chukov

Osmanlı Sonrası Bulgaristan Topluluğunun Dini Hayatı / Yrd. Doç. Dr. H. Mehmet Günay

Bulgaristan Türk Edebiyatına Bir Bakış / Doç. Dr. Hayriye S. Yenisoy

Bulgaristan'da Türk Halk Kültürü / Prof. Dr. İbrahim Tatarlı

Bulgaristan Türkleri ve Türk İnkılâbı / Yrd. Doç. Dr. Suat Akgül

MAKEDONYA VE KOSOVA TÜRKLERİ

Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı

Makedonya ve Civar Bölgelerde Balkan Türkçesi / Prof. Dr. Victor A. Friedman

Makedonya ve Kosova Türkleri Edebiyatı / Prof. Dr. Mustafa İsen

BATI TRAKYA TÜRKLERİ

Batı Trakya Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Zerrin Balkaç

KAFKASLAR

Kafkasya ve Çevresindeki Türk Toplulukları / Dr. Ufuk Tavkul

Ahıska ve Ahıska Türkleri / Yunus Zeyrek

Ahıska Savunmasının Tarihteki Yeri ve Halk Destanlarına Yansıması / Prof. Dr. Ensar Aslan

Kuzey Kafkasya Türkmenleri / Prof. Dr. Ali Duymaz

Dağıstan'da Millî Hareketler ve Türkler / Kemal Özden

Nogay Türkleri / Nesrin Güllüdağ

Karaçay-Malkar Dili ve Edebiyatı / Dr. Ufuk Tavkul

Karaçay-Malkar Nart Destanları / Dr. Ufuk Tavkul

Kafkas Dillerinde Türkçe Kelimeler / Dr. Ufuk Tavkul


ORTA DOĞU

SURİYE TÜRKLERİ

Suriye Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Ömer Osman Umar

IRAK TÜRKLERİ

Irak Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Sinan Marufoğlu

Irak Türklerinin Demografik Yapısı / Güçlü Demirci

Irak Türklerinin Sosyal Hayatı / Dr. Rabia Kocaman Aydın

Irak Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Ziyat Akkoyunlu

İRAN TÜRKLERİ

İran'da Azeri Türkleri / Dr. Brenda Shaffer

Güney Azerbaycan Millî Harekatı / Prof. Dr. Cemil Hesenli

İran Avşarları / Dr. Enver Uzun

Kaşkay Türkleri / Yrd. Doç. Dr. Muhittin Çelik

Sungur Türkleri / Prof. Dr. Cevat Heyet

Bayadistan İran'daki Türk Kavimleri / Christiane Bulut

TÜRKİSTAN‟DAKİ TÜRK TOPLULUKLARI

Tacikistan ve Tacikistan Türklerine Genel Bir Bakış / S. Kâmil Yüceoral

Afganistan'da Türklük ve Hazaralar / Yrd. Doç. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

Afganistan Türklerinin Son Durumu / S. Kâmil Yüceoral

Türkler ve Afgan Savaşı (1979-2001) / Conrad Schetter

Batı Moğolistan'ın Göçebe Kazakları / Dr. Jeannine Davis Kimball

SİBİRYA‟DAKİ TÜRK TOPLULUKLARI

Sibirya Türk Toplulukları Tarihi / Leysen Şahin

XX. Yüzyılın Sonlarında Batı Sibirya'da Şehirli Kazakların Kültürü / Şolpan K. Ahmetova

Şorlar / Doç. Dr. Galina M. Patruşeva

Şor Türkleri ve Sözlü Edebiyatı / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aça

AŞAĞI İDİL VE KIRIM BÖLGESİNDE TÜRK TOPLULUKLARI

Aşağı İdil Bölgesi Türkleri / Doç. Dr. Segei V. Golunov

Karaim Türkleri / Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan - İlgi Kıvrakdal

Kırımçaklar / Yrd. Doç. Dr. İsmail Doğan

TÜRK YERLEŞİMLERİ

Dünyada Türk Yerleşimleri / Dr. Mehmet Tütüncü

AVRUPA‟DAKİ TÜRK YERLEŞİMLERİ

Batı Avrupa'daki Türk Göçmen Gruplarının Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Özellikleri / Doç. Dr. Kutlay Yağmur  

Diyasporik Türk Gençliği Kültürel Kimliğin Yeniden Üretimi ve Hibrid Kimlik İnşası / Dr. Talip Küçükcan

Almanya'daki Türkler ve Eğitim Problemleri / Prof. Dr. Nevzat Y. Aşıkoğlu

İsviçre'de Türkler / Prof. Dr. Fahri Kayadibi

Fransa'da Yaşayan Türkler / Doç. Dr. Ali Erbaş

Belçika'da Türkler / Doç. Dr. Mehmet Zeki Aydın - Doç. Dr. Altay A. Manço

Finlandiya'da Yaşayan Kazan Türkleri / Naile Binark

Moskova'da Yaşayan Türklerin Sosyo-Demografik Yapısı / Dr. Seyit Sertçelik

AMERİKA‟DAKİ TÜRK YERLEŞİMLERİ

Amerika'daki Türklerin Tarihi / Sevgi Ertan

Osmanlı Türklerinin Amerika'ya Göçü / Yrd. Doç. Dr. Birol Akgün

Amerikan Yerlileri ve Türk Dünyasının Kültür Varlığı Arasındaki Paralellikler / Doç. Dr. Ahmet Ali Arslan

AVUSTRALYA‟DAKi TüRK YERLEşiMLERi

Avustralya‘daki Türk Göçmen Grubunun Sosyal ve Dilsel Dil Özellikleri / Doç. Dr. Kutlay Yağmur