• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

V-Y-Z

Vâridat Tercumesi, Şeyh Bedreddin
Vatan Yahud Silistre, Namık Kemal
Venedik ve Cenevizli gemicilerinin keşf ettikleri cezâyir ve Kristof Kolomb'un Amerikayı bulması beyanındadır - İstanbul [1856]
Venüs - Mehmet Celâl, 1867-1912, İstanbul Kirkor [1886]
Verd ül-hadaik, Ahmet Rifat, d. 1876, Istanbul? [1866?]
Vesilet ün-necat - Vassaf, Ḥüseyin, 1872-1929, Dersaadet, Necm-i İstikbal Matbaası [1913]
Yadigar-ı ḥarb - manazır-ı muhtelifeyi ḥavi tiyatro tarzında yazılmış mensur ve manzum bir eserdir - Abdülhak Hamid, İstanbul: Matbaʻa-ʼi ʻAmire, 1335 [1917?]
Yadigar-i şebab - Recaizade, Maḥmud Ekrem, 1846-1913, İstanbul Matbaa-i Tasvir-i efkar [1873] 1. tab
Yadigar-i seyaḥat - Tevfik, Selanikli, 1860-1910Kostantiniye Matba-a-i Ebu Z-Ziya [1898] 1. tab
Yârim Türkler - Aka Gündüz, 1886-1958, Dersaadet, Kanaat Kütübhanesi -1919
Yaver Paşanın esareti - Lesiçkov, Ivan - Filibe, Balkan Matbaasi 1913
Yeni Cami Kütübhanesinde mahfuz bulunan kitab-ı mevcudenin defteridir. Dar ül-Hilafet ül-aliye, Matbaa-i Osmaniye [1883]
Yeni edebiyat - Muḥyiddin, İstanbul Kütübhane-i İslam ve Askeri [1919] 2. tab
Yeni eserlerim - Izzet, Meḥmed, d. 1911, Dersaadet Alem Matbaası [1886]
Yeni Muhitül Maarif, Emrullah Efendi, Hürriyet Matbaası, 1910)
Yeni Osmanlı tarih-i edebiyatı - Köprülü, Mehmet Fuat, 1890, İstanbul - Tefeyyüz Kitabhanesi [1916]
Yeni resmli Türkçe kamus, İstanbul -Yeni Sark Kütübhanesi [19--?] 2.tab
Yeni Türkce lugat - Bahaeddin, M. Istanbul Evkaf-i Islamiye Matbaasi [192-?]
Yeni usul muʻallim-i Sarf - müʼellifi Aḥmed Rasim, İstanbul: Tefeyyüz Kitabhanesi, 1327 [1909]
Yeni usul sarf-ı Farisi - müʼellifi Ahmed Rasim, İstanbul: Kitabcı Arakel, 1307 [1889 or 1890] Tab 2. tab
Yeni Usul Talim-i Kıraat, Osman Sevki
Yenikapu mevlevihanesi - Mehmed Ziya, 1865-1927, [İstanbul] [1911?]
Yıldız facialari - Kadri, Vassaf, Moralizade - Dersaadet, Suhulet Kütübhanesi [1911]
Zade-i şair, Mehmet Celâl, 1867-1912, İstanbul Şems Kitabhanesi [1895]
Zafer yolunda - Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul] Matbaa-i A. İḥsan [1918]
Zafername - Sabit, Alaeddin, d. 1712, Kostantiniye Matbaa-i Ebu z-Ziya [1882] 1. tab
Zafername - Ziya Paşa, Abdülḥamid, 1825-1880 - İstanbul? [18--]
Zafername şerhi - Ziya Paşa, Adülhamid, 1825-1880 [İstanbul] [19--?]
Zamane Şıkları : ũç fasl muzik tiyatro oyunu - musavveri Nuri [İstanbul] 1291 [1874] 1. tab
Zat ün-Nitakayn - Naci, Muallim, İstanbul Şirket-i Mürettibiye Matbaası [1889]
Zavallı Jilber : yahud, Bir maḥkumun zevcesi : dram 4 perde /müʼellifi Meḥmed Şakir.İstanbul : Ahter Matbaʻası, 1307 [1891]
Zeyl-i Kainat - Ahmet Mithat, 1844-1912, Istanbul Kırk anbar Matbaası [1875-76] 1.tab
Zeyl-i Şakayik, Atayi, Ataullah Nevizade, 1583-1634, İstanbul Tabhane-i Amire [1851]
Zilal-i ilham - Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937, [İstanbal] Sabaḥ Matbaasi [1911]
Zübdet ül-beyan, Musafa ibn Mustafa, Mihalicli, d. 1883 - İstanbul Mihran Matbaasi [1880] 2.tab
Zübdet ül-kavaid - Arif, Meḥmed, Muallim, 20. asır [İstanbul] [1892] 2. tab