• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

T-U

Osmanlı Teşkilat ve Kıyâfet-i Askeriyesi, Mahmud Şevket Paşa, İstanbul, Matbaa-i Harbiye Matbası (1907)
Taaddüd-i zevcat / Osman Şefik - İstanbul: Şant Matbaʻası, 1327 [1911]
Tababet-i Ruhiye, Mazhar Osman, Matbaa-yi Hayriye ve Şürekâsı1910)
Tac üt-tevarih, Sadettin Hoca - İstanbul, Tabhane-i Amire [1862] Cilt 1
Tac üt-tevarih, Sadettin Hoca - İstanbul, Tabhane-i Amire [1862] Cilt 2
Tahric-i harabat - Tevfik, Mehmed, 1843-1893, Kostantiniye [Kitabçı Arakel] [1883]
Tahtit-i arazi-i askeri - eser-i İsmaʻil Hakkı - İstanbul: Mühendisḫane-i Berri-i Hümayun Matbaʻası, 1889 - Cilt 1 - 2
Takvim-i nücumi - Şakir Paşa, Aḥmed, 1838-1899, Kostantiniye Matbaa-i Ebuziya [1891]
Tâlim-i ḳıraat - Naci, Muallim, İstanbul Kitabçı Arakel [1886-] 6. tab
Tam müstebid, yahud, İşkilli Memo: orta oynunı, bir fasl, eser-i Teodor Kasab Dersaʻadet, 1324 [1908]
Tan sesleri, Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [İstanbul Matbaa-i Ahmed İḥsan] [1915]
Tanıdıklarım - Karay, Refik Halid, 1888 İstanbul Cihan Kütübhanesi [1922]
Tarifeli Sak-i kavanin - Talat, Abdürrahman, İstanbul - Kitabçı Aragül [1892] 3. tab
Tarih ve fezail-i Kuds-i Şerif Hıfzi, 17. asır - Istanbul, Dar üt-Tibaat ül-Amire [1849]
Tarih-i alem, Süleyman Paşa, Hüsnü, d. 1892 - İstanbul Sahhaf-i Askeri [1876] 1. tab
Tarih-i Asım - Ayntabi, Ahmed Asım, d. 1819, Ceride-i Havadis Matbaasi Cilt 1
Tarih-i Asım - Ayntabi, Ahmed Asım, d. 1819, Ceride-i Havadis Matbaasi Cilt 2
Tarih-i Brusa - İsmail Belig, 1668-1729, Brusa Hudavendigar Matbaasi [1884?]
Tarih-i Cevdet - Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895.Istanbul Dar üṭ-ṭiba'at ül-'amire [1858-83]
Tarih-i devlet-i osmaniye, Abdurraḥman Şeref, 1853-1925 - İstanbul Ḳarabet Matbaası [1894-97] tab-ı sani
Tarih-i din-i İslam - Mahmud Esʻad, 1857-1917, Dersaadet Cemal Efendi Matbaasi [1897-]
Tarih-i edebiyat-ı Osmaniye, Abdülḥalim Memduḥ, [İstanbul]: O. Ferid, [1303 - 1887]
Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniyye (cilt 1), Faik Reşad, İstanbul
Tarih-i Edebiyât-ı Osmaniyye, Şehabeddin Süleyman (1909), İstanbul, Sancakciyan Matbaası.
Tarih-i İslam Mahmud Esʻad, 1857-1917 İstanbul, Cemal Efendi Matbaasi [1897]
Tarih-i islamiyet - Dozy, Reinhart Pieter Anne, 1820-188, 3Mısır Matbaa-i ictihad 1908
Tarih-i Kadim-i Mısriyin ve Asar-ı Bedayi-i Akademin, Ebu Said - Bursa Maarif Müdürü'nün ruhsatıyla tab olunmuştur - Bursa, Feraizcizade Matbaası 1307 (1890)
Tarih-i Kuran Kerim - Yaltkaya, Şerefeddin, İstanbul Maarif Kütübhanesi [1913]
Tarih-i Lutfi - Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 1 - 2
Tarih-i Lutfi - Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 3 - 7
Tarih-i Lutfi - Lutfi, Ahmed, 1815-1907, İstanbul Matbaa-i Amire [1873-1910] Cilt 8
Tarih-i Lûtfi - Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 1
Tarih-i Lûtfi - Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 2 - 3
Tarih-i Lûtfi - Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 4 - 7
Tarih-i Lûtfi - Lûtfi, Hafiz Ahmed [Istanbul Matbaa-i Amire] [1873-1910] Cilt 8
Tarih-i mali - Vefik, Abdurraḥman, [Istanbul] Kanaat Kütübhanesi [1912] 1. tab
Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 1
Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 2
Tarih-i medeniyet, Seignobos, Charles, 1854-1942, Istanbul, kitabhane-i Askari [1910?] Cilt 3
Tarih-i Osmani, Meḥmed Tevfik, Paşa, 1855-1915 Kostantiniye Matbaa-i Ebuz-Ziya [1887] 1.tab
Tarih-i Peçevi - Peçevî, İbrahim, 1574-1649?, İstanbul Matbaa-i Amire [1866] Cilt 1
Tarih-i Peçevi - Peçevî, İbrahim, 1574-1649?, İstanbul Matbaa-i Amire [1866] Cilt 2
Tarih-i Râşid - Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba'a-i Amire [1865] Cilt 1
Tarih-i Râşid - Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba'a-i Amire [1865] Cilt 2
Tarih-i Râşid - Râşid, Mehmed, İstanbul Maṭba'a-i Amire [1865] Cilt 5
Tarih-i Sanayi - Mahmud Esʻad, [İzmir], 1307 [1890]
Tarih-i Selâniki - Selânikı̂ Mustafa Efendi, d. 1600? [İstanbul Matbaa-i Amire] [1864]
Tarih-i siyasi : 1814'den 1896'ya kadar Asr-ı ḥazırda Avrupa, Dersaʻadet : Tabı ve naşiri Kanaʻat Kütübhanesi Saḥibi İlyas, 1324-1326 [1904-1906] Cilt 1
Tarih-i siyasi : 1814'den 1896'ya kadar Asr-ı ḥazırda Avrupa, Dersaʻadet : Tabı ve naşiri Kanaʻat Kütübhanesi Saḥibi İlyas, 1324-1326 [1904-1906] Cilt 2 - 3
Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye - Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 1
Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye - Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 2
Tarih-i siyasi devlet-i aliye-i Osmaniye - Kâmil Paşa, Kıbrıslı Mehmed, 1832-1912 [İstanbul] Matbaa-i Ahmed İhsan [1909?] Cilt 3
Tarih-i Sultan Meḥmed Han-i Sani, Kritoboulos, 15. asır.İstanbul - Aḥmed İḥsan ve Surekasi [1910]
Tarih-i umumi - Mizancı Murad, 1853-1914?, İstanbul Kitabei Karabet [1880-1884] Cilt 3 - 4
Tarih-i umumi - Mizancı Murad, 1853-1914?, İstanbul Kitabei Karabet [1880-1884] Cilt 5 - 6
Tarih-i vaka-i hayretnüma - Raşid, Belgrad, Istanbul T. Divitc̣iyan Matbaasi [1874]
Tarîh-i ‘Atâ, Tayyârzâde Ahmed ‘Atâ, 1875), İstanbul, Yahya Efendi Matbaası
Tarihi Cevdet - Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895 - Dersaadet, Matbaa-i Osmaniye [1891] tertib-i cedid
Tarihi Naima - Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 1
Tarihi Naima - Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 2
Tarihi Naima - Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 3
Tarihi Naima - Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 4
Tarihi Naima - Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 5
Tarihi Naima - Mustafa, 1655-1716, İstanbul Matbaa-i Amire [1864-1866] Cilt 6
Tarihi Nişancı - Mehmed Paşa, Nişanci, d. 1571 [İstanbul Tabhane-i Amire [1862]
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası
Tarihlerin tashihi (Takvim) - Yazarı, basım yeri ve yılı içerikte yer almıyor. (Osmanlıca Tarih Çevirme Klavuzu)
Ta’lîm-i Edebiyât, Recâizâde Mahmut Ekrem (1881), İstanbul, Mihran Matbaası
Tedrisat-i edebiye - Fehmi, Abdürraḥman, İstanbul - Karabet ve Kasbar [1885]
Tedrisat-i edebiyeden nazm - Olgun, Tahir, 1877-1951Dersaadet Maḥmud Beg Matbaası [1913]
Tefsil-i Hasbi, Süleyman, d. 1909, [İstanbul] Matbaa-i Osmaniye [1881] tab 1
Tekalif kavaidi - Vefik, Abdürraḥman, Dersaadet Kanaat Kütübhanesi [1906-12] 1. tab
Telhis ün-nesayiḥ - Taib, Osmanzade, d. 1724, İstanbul Ceride-i Ḥavadis matbaasi [1866]
Telhis-i kitab-i Sudi - Sudi, d. ca. 1597 [İstanbul] [18--?]
Temyiz-i Talikat - El-Hac Íbrahim, İstanbul Matbaa-i Osmaniye [1882]
Terceme ve şerh-i kaside-i bürde - Abidin Paşa, 1843-1906, İstanbul Kütübhane-i İrfan [1906]
Tercüman-ı Hakikat ve Musavver-i Servet-i Fünūn Gazeteleri [Almanak] - Istanbul Kirk anbar, Alem Maṭba'aları [1895] - 1
Tercüman-ı Hakikat ve Musavver-i Servet-i Fünūn Gazeteleri [Almanak] - Istanbul Kirk anbar, Alem Maṭba'aları [1895] - 2
Tercüme ve şerh-i Mesnevi-i şerif, Abidin Paşa, 1843-1906 - İstanbul Kütübhane-i İrfan [1906-8]
Tercüme-'i elf leylet ve leylet, Ahmed Nazifi İstanbul - Matbaa-i Mektebi- Sanayi [1800?] Cilt 1 - 2
Tercüme-'i elf leylet ve leylet, Ahmed Nazifi İstanbul - Matbaa-i Mektebi- Sanayi [1800?] Cilt 3 - 4
Tercüme-i Bürhan-i Kati - Bürhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tabrizi, fl. 1651Mısır Dar üt-Tibaa-i Misriye [1835]
Tercüme-i Şakaik-i numaniye - Taşköprülüzade, Ahmed ibn Mustafa, 1495--1561, İstanbul Tabhane-i Amire [1852]
Tercüme-i şerh-i dō beyt-i Monla Câmî - Cami, 1414-1492 - [İstanbul Dar üt-tibaatü'l amire [1847]
Tercümet ül-gurer ve l-dürer - Molla Hüsrev, Muhammad ibn Feramurz, d. 1480 - 81, İstanbul Dar ut-Tibaat al-Amire [1879] 2. tab
Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye - Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 1
Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye - Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 2
Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye - Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 3
Tercümet ür-risalet ül-Hamidiye - Cisr, Huseyin ibn Muhammed, 1845-1910, Istanbul [1889-90] 1. tab Cilt 4
Terkib-i bend - İbrahim, Hayderizade, İstanbul Hilal Matbaası [1914]
Teselli: bir perdelik manzum piyes /muharriri Selami İzzet, [İstanbul]: İstiklal Matbaʻası, 1919
Tevârih-i Âl-i Osmân , Lütfi Paşa (1922), İstanbul, Matbaa-i Âmire
Tevarih-i âl-i Osman, Lutfi Paşa - İstanbul Matbaa-i Amire [1922] 1. tab
Tevfik Fikret - Ruşen Eşref Ünaydın, 1892-1959.[İstanbul] Kitabhaneci Sudi 1919
Tevfik Fikret ve ahlakı - Köprülü, Mehmet Fuat, 1890 - İstanbul Kanaat Kitabhanesi 1918
Tezad : Hikaye - İzzet Melih, İstanbul: Sabah Matbaʻası, 1919. 2. tab
Tezer - Abdülhak Hâmit, 1852-1937 - İstanbul, Mihran Matbaası [1879]
Tezkere-i Latifi, Latifi, Abdüllatif, d. 1582, Dersaadet - İkdam Matbaasi [1896]
Tezkire-i Latîfî, Latîfî (1896?), Der-Saâdet, İkdâm Matbaası
Tezkire-i Salim - Mehmed Emin Salim, Dersaadet - Ahmed Cevdet [1897]
Tezkire-i Sehî - Edirneli Sehı̂, d. 1548, [İstanbul] Mehmed Şükri [1907]
Tezkire-i şuara-i Amid, Ali Emiri, 1857-1924 Dersaadet Matbaa-i Amedi [1910]
Tezkiret ül-bünyan - Sai, Mustafa, d. 1595 - Dersaadet Ahmed Cevdet [1897]
Tezkiret ül-Hikem fi tabakat il-umem - Abdürrahman Eşref, d. 1748 - Kahire Bulak [1836]
Tibyan-i nafi der tercüme-i Burhan-i Kati - Burhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tebrizi, fi. 1651 [İstanbul] Matbaa-i Amirede tab olundu Cilt 2
Tibyan-i nafi der tercüme-i Burhan-i Kati - Burhan, Muhammad Husayn ibn Halaf Tebrizi, fi. 1651 [İstanbul] Matbaa-i Amirede tab olundu. Cilt 1
Timurnaş Tarihi - Shuvalov, [Ivan Ivanovich], 1727 - 1797 , [İstanbul] [1863]
Topkapı Sarayi, Raif, Mehmed, d. 1917 - İstanbul Matbaa-i Hayriye ve Şürekasi [1913]
Trabzon; Lazistan mutasarrif-i sabıkı - Rüşdi Paşa, Ḥuseyn Defendant [1881]
Tuhfe Şerhi - Hayati, [Istanbul : M. Esad, 1835] 1
Tuhfe Şerhi - Hayati, [Istanbul : M. Esad, 1835] 2
Tuhfet ül-irşad - Rıza, Mustafa, Neccarzade, 1680-1746, [İstanbul] [1846]
Tuhfet ül-Mesnevi ala Hubbi'l-Hayderi - Şemsi, Süleyman, Karaabdal, d. 1886 Istanbul [1887]
Tuhfet üs-Sami li-tahsil il-mübtedi - Sami, Mustafa, d. 1854, İstanbul [1882]
Tuhfet üs-Sukuk - Numan, Debbagzade [İstanbul Dar üt-Tibaatü'l aliye] [1843]
Turana Togru - Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944 [Istanbul] 1918
Türk Dilinde Darb-ı Meseller, Esat İleri, Ahenk Matbası - Izmir 1928
Türk Edebiyati Tarihi - Köprülü, Mehmet Fuat, 1890, İstanbul Matbaa-i Amire 1920 1. tab
Türkce Kaside-i bürde şerhi - MeHmed ibn Halil, İstanbul - Uhuvvet Matbaası [1911]
Türkce muhtasar usul-i fikh - Hamdi, AHmed, Şirvani, d. 1889, İstanbul Mihran Matbaasi [1885]
Türkçe şiirler - Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944, Kostantiniye Matbaa-i EbuzZiya [1899]
Türkçemiz - İleri, Celâl Nuri, 1877-1939, Kostantiniye, Cemiyet Matbaasi 1917
Türkiye için necat ve itila yolları - Nahid, Haşim, İstanbul İkbal Kütübhanesi
Ṭûṭiname - Dersaadet Dağıstanlı Çelebizāde Meḥmed [180?]
Ṭûṭiname - Dersaadet Dağıstanlı Çelebizāde Meḥmed [1910]
Umumî Nüfus Tahriri 28 Tesrinievel 1927: muvakkat rakamlar, Merkezi Istatistik Müdüriyet-i Umumiyesi
Usul-i kitabet, Siret, Mehmed [İstanbul] Maḥmud Beg Matbaasi [1881]