• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

J-K-L

Jön Türk: üç perdelik milli temaşa - Ruḫsan Nevvare ve Taḥsin Nahid - Dersaʻadet: Suhulet Kütübḫanesi, 1325 [1909]
Jönler - Fahri, Bekir Istanbul Maṭbaa-i Kütübhane-i Cihan [1908]
Kabus / Uşşaki zade Halid Ziya, İstanbul: A. İḥsan, 1334 [1918]
Kadınlar Saltanatı, [Altınay] Ahmet Refik, 1881-1937, İstanbul Kitabhane-i Askeri [1913-] 2. tab
Kafile-i şuara -Tevfik, Mehmed, 1843-1893 Istanbul [1873]
Kafkas yollarında - Ahmet Refik, 1881-1937 İstanbul Kitabhane-i İslam ve Askeri [1919]
Kalem Mecmuası - Eylül 1908 - Şubat 1909 1 - 24 - Istanbul
Kalem Mecmuası - Şubat 1909 - Eylül 1909 - 25 - 52 - Istanbul
Kamil ül-âsar - Abdünnafi, d. 1891 [Hanya Girid Maṭbaasinda ṭab olunmuşdur] [1874]
Kamus-i Osmani, Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 - Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906] Cilt 1-2
Kamus-i Osmani, Mehmed Salâhi Bey, d. 1910 - Istanbul I. Muzaffereddin [1897-1906] Cilt 3-4
Kâmus-u Okyanus Tercümesi - Firuzabadi, (1329-1414 veya 15) - Istanbul Matbaa-i baḥriye [1886-88]
Kamusu’l – A’lam , Şemseddin Sâmî, 1850-1904, İstanbul Mihran Maṭbaasi [1889-98]
Kanije Muhasarası, Namık Kemal (1840-1888)
Kaşif ül-esrar, İsḥaḳ, Harputi, d. 1892 [İstanbul] [18--?]
Katiller, yahud, A̮hzi intikam: Milli dram 3 fasıl /müʼellifi İzzet Ịstanbul: Meḥmed Cemal Efendi Matbaası, 11304 [1886]
Kavaid-i Osmaniye - Abdullah Ramiz Paşa, 1818-1878, İstanbul [1866]
Kavaid-i Osmaniye - Ahmet Cevdet Paşa, 1822-1895, İstanbul Dikyan Karabetyan Matbaası [1886] Yeni tab
Kavgalarım - Yalçın, Hüseyin Cahit, İstanbul Tanin Matbaasi [1910]
Kavm-i cedid : kitab-ül-mevaiz - Ubeydullah Afgani, Dersaadet: İkbal Kütübhanesi, 1331 [1915]
Kırk vezir hikayesi - Matba-i Ebuz Ziya - [İstanbul] Emniyet Kütübhanesi [1910]
Kırmızı siyah kitab, - Ahmet Cevat - İstanbul [Matbaa-i Hayriye ve Şürekasi] [1911]
Kitab - Necib Asım, Ḳosṭanṭiniye: Maṭbaʻa-i Safa ve Enver
Kitâb-ı Bahriye (Denizcilik Kitabı), Piri Reis (1525),17. yüzyılda istinsah edilmiş bir nüsha.
Kitab-i Eba Müslim - Ferdi, Dersaadet Ṭ. Çelebizade Meḥmed [1907] Yeni baski
Kitâbü’l-İdrâk li-Lisânü’l-Etrâk, Ebu Hayyan (1891), İstanbul, Matbaa-i Âmire
Koçi bey risalesi - Koçi Bey, Ḳosṭanṭiniye Maṭbaa-i Ebuzziya [1885?] 1. tab
Köprülüler; Köprülü Meḥmed Paşa - Ahmet Refik, 1881-1937, İstanbul Kitabhane-i Asri [1915] 2.tab
Kördügüm: piyes 3 perde / Yusuf Ziya. [İstanbul] : Kütübḫane-ʼi Sudi, 1335
Küçük gelin / muḥarriri Meḥmed Celal.Dersaʻadet : Mekteb-i Sanayiʻ Maṭbaʻası, 1310 [1892]
Külliyat-i Divan-i Fuzuli - Fuzulı̂, 1495?-1556 [İstanbul Tasvir-i Efkar Maṭbaasi] [1870]
Külliyat-i Divan-i Ḥazret-i Hüdai - Hüdai, Aziz Maḥmud, d. 1628 [İstanbul Elḥac Nuri] [1870]
Külliyât-ı Eş’âr, Ruhi (Osman Bağdâdî) (1870?), İstanbul
Külliyat-i Fuzuli - Fuzulı̂, 1495?-1556 Tebriz [1850]
Külliyat-i ḳavaid-i lisan-i Osmani - Raşid, Aşḳi ibn İsmail, d. 1917İstanbul [1899]
Külliyat-i ḳavaid-i Osmaniye - Meḥmed Rifat, 1851-1907, Dersaadet Kitabci Ḳarabet [1886]
Külliyat-i Kemal, Namık Kemal - İstanbul "Kemalin oğlu ve ailesi ṭavafindan tertib ve nesr olundu, Istanbul - Selanik Matbaası [1909]
Künh ül - ahbar - Âli, Mustafa bin Abdülmevla Çelebi (Gelibolulu) [İstanbul] [1860] Takvimhane-i Amire Cilt 1 - 2
Kurbağacik - Aka Gündüz, 1886-1958, İstanbul - Cemiyet Kütübhanesi [1919]
Kurun-u cedide tarihi - Reşad, Ali, 1877-1929 İstanbul Matbaa-i Amire [1913-1914] Cilt 1
Kurun-u cedide tarihi - Reşad, Ali, 1877-1929 İstanbul Matbaa-i Amire [1913-1914] Cilt 2
Kütübhane-i Damad Ibrahim Paşa - Istanbul, Süleymaniye Umumî Kütüphanesi. Damad İbrahim Paşa kitaplari, İstanbul [1862]
Kuyruklu Yıldız Altında İzivaç, Hüseyin Rahmi (1910), İstanbul, Mihran Matbaası
Lale devri - Ahmet Refik, 1881-1937.Istanbul Muhtar Halid Kitabhanesi [1912?] ikinci tab
Laṭaif-i Halid - Halid, Meḥmed [İstanbul] Meḥmed Halid [1919]
Laṭaif-i Hoca Nasreddin - Nasreddin Hoca, [İstanbul] İḳbal Kütübhanesi [1909]
Lehce-i Osmani - Aḥmad Vefik Paşa, 1819-1890 Dersaadet Mehmed Beg Maṭbaasi [1888]
Lehcet ül-lugat - Esad Efendi, Meḥmed, 1685-1753 Kosṭantaniye Dar üt-ṭibaat ül-amire [1801]
Leṭaʼif-i rivayat / muḥarriri Aḥmed Midḥat İstanbul: Kırk Anbar Matbaʻası, 1287- [1870- ] Cilt 1-10
Leṭaʼif-i rivayat / muḥarriri Aḥmed Midḥat İstanbul: Kırk Anbar Matbaʻası, 1287- [1870- ] Cilt 11-18
Levami - Vasfi, Ali, d. 1910 İstanbul Sirket-i Mürettibiye Maṭbaasi [1889]
Leyal-i girizan - Özsever, Hüseyin Siret, 1872-1959 [İstanbul] Maṭbaa-i Ahmed İhsan [1909]
Lisan-i Osmani - Bolayır, Ali Ekrem, 1867-1937 Istanbul Zarafet Maṭbaasi [1914]
Lugat min zubdet illehce - Ḥasan Efendi, Istanbul Rıza Efendi maṭbaasi 1870-71
Lugat-i Ahteri-i cedid - Ahteri, Musṭafa ibn Şemseddin, d. 1578 Istanbul [18--]
Lugat-ı Ahteri-i cedid - Ahteri, Mustafa ibn Şemseddin, d. 1578Istanbul [18--]
Lugat-i Ahteri-i cedid - Ahteri, Musṭafa ibn Şemseddin, d. 1578Istanbul [18--]
Lugat-i ilmiye ve fenniye - Yazıksız, Necib Asım, 1861-1935 Dersaadet Maṭbaa-i Amire [1890] 1. tab. Cilt 1
Lugat-i Musaḥabet - Yazıksız, Necib Asım, 1861-1935 İstanbul Mekteb-i Sanayie Maṭbaası [1893]
Lugat-i Naci - Naci, Muallim İstanbul [19--?]
Lugat-i Osmaniye - Redhouse, James W. (James William), Sir, 1811-1892.İstanbul Maṭbaa-i Amire Liṭografya Destyahi [1863]
Lugat-i Remzi - Ḥüseyin Remzi, 1839-1896 İstanbul Maṭbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt - 1
Lugat-i Remzi - Ḥüseyin Remzi, 1839-1896 İstanbul Maṭbaa-i Ḥ. Remzi [1887] Cilt - 2
Lugat-i Şemseddin - Şemseddin, Meḥmed, İstanbul Cemal Efendi Maṭbaasi [1889]
Lugat-i tarihiye ve cografiye - Rifat, Yaǧlıkçızade Aḥmed, d. 1894 İstanbul Maḥmud Maṭbaasinda [1881-] Cilt 5
Lugat-i ṭıbbiye / Eser-i Cemʻiyet-i Ṭıbbiye-ʼi Osmaniye [İstanbul]: Mekteb-i Ṭıbbiye-ʼi Şahane Maṭbaʻası, 1290 [1873]
Lugat-i Vanḳuli - Cevheri, Ismail ibn Ḥammad, d. 1003? Ḳosṭanṭiniye Dar üt-ṭibaat ül-Amire [1802-3]