• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

G-H

Galatat-i tercüme - Said, Kemalpaşazade, 1848-1921Dersaadet Kitabi Aragül [1888-90]
Geçmiş günler / Ruşen Eşref [İstanbul] Kitabḫane-i Sûdi, 1919.
Gedikler - Sıdḳı, Meḥmed - Dersaadet Ṭanin Maṭbaasi [1909]
Gizli figanlar, Abdullah Cevdet, 1869-1932 Mısır, Maṭbaa-i İctihad 1906
Görenek: evvelisi gülünç sonu acıḳlı tiyatro / müʼellifi Meḥmed Rifʻat [İstanbul : [1873?]
Göz yaşları - İhsan Râif, İstanbul: A. İḥsan, 1330 [1914]
Guguklu saat, Karay, Refik Halid, 1888 - Istanbul Cihan Kütübhanesi [1922]
Gülbün-i hanan - Giray, Halim, d. 1823 Istanbul A. Cudi [1911]
Gülistan şerḥi - Sudi, d. ca. 1597 Istanbul Maṭbaa-i Amire [1864]
Gülnihâl - Namık Kemal, 1840-1888 Dersaadet Sulṭan Bayezidde Baḳırcılar ḳarşısında 47 numrolu Maṭbaada ṭab olunmuşdur [18--?]
Güzel yazılar - Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 1
Güzel yazılar - Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 2
Güzel yazılar - Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 3
Güzel yazılar - Şevket, Süleyman, İstanbul Maṭbaa-i Amire [1920-21] Cilt 4
Haber-i sahih - Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 1
Haber-i sahih - Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 2
Haber-i sahih - Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 3
Haber-i sahih - Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 4
Haber-i sahih - Fevzi, Mehmet Mazhar [İstanbul] [1873-76] Cilt 5
Hâce-i Lisân-ı Osmâniyye 1 - 2 , Mehmed Rifat (1893), İstanbul
Hadikat ül-vüzera - Taib, Osmanzade, d. 1724Istanbul Ceride-i Ḥavadis Matbaasi - 1854
Hadikat üs-su'adâ - Fuzulı̂, 1495?-1556 [İstanbul Tasvir-i Efkar Maṭba'asi] [1870]
Hadikat üs-su'adâ - Fuzulı̂, 1495?-1556.[Bulak Matbaası] [1837]
Hakayik-i Kuraniyeden bir nebze - Rüşdi, Ahmed - Kostantiniye Matbaa-i Ebu z-Ziya [1884] 1.tab
Hakik ül-kelam - Subhi Paşa, Abdüllatif, 1818-1886 İstanbul Dar üt-Tibaat ül-Amire [1880]
Hakiki kahramanlık : muzḥike 1 perde - Hayreddin Rüşdi [İstanbul] : İʻtimad Kütübhanesi, 1334 [1915 veya 1916]
Hall ül-ukad - Ahmet Mithat, 1844-1912 Dersaadet [1889]
Hamse-i Şanizade - Şanizade Mehmet Ataullah, Istanbul [181-] Cilt 1 - 2
Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt - 1
Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt - 2
Harabat, Ziya Paşa (1874), İstanbul, Matbaa-i Âmire Cilt - 3
Harabe - Vecihi, Meḥmed, 1869-1904 Dersaadet İḳdam Maṭbaasi [1897]
Hariṭali ve resimli mukemmil tarih-i Osmani - Reşit, Ahme,t Dersaadet Artin A. Sadoryan ve mahdumlari Maṭbasi [1909-10]
Hasan Mellah - Ahmet Mithat, 1844-1912 [İstanbul] - [1874-75] Cilt 2
Hasta baḳıcı hanımlar - Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944, İstanbul A. İḥsan [1917]
Hat ve Hattat, Istanbul, Matba-i Ebuzziya
Haṭirat - Niyazi, Ahmed, İstanbul Sabaḥ Maṭbaası [1908]
Hatrat-i Niyazi yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife, Resneli Niyazi Bey, Sabah Matbası 1910
Hatrat-i Niyazi, yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife
Havace-i lisan-ı Osmani - Meḥmed Rifat, 1851-1907, Dersaadet, Kitabcı Ḳasbar 1893
Ḥavaʼic-i kanuniyemiz / Celal Nuri -İstanbul: Matbaʻa-ʼi İctihad, 1331 [1913]
Hayal içinde - Yalçin, Hüseyin Cahit, İstanbul Alem Maṭbaasi [1901]
Ḥayretnüma - Girgor, Cebrayil - Istanbul [1869]
Hazine-i lugat - ou, Dictionnaire abrégé turc-français - Par Artin Hindoglu.Vienne : F. Beck, 1838 (Fransızca - Osmanlica).
Hazine-i malumat: şuun-ı fenniye ve terakkiyat-ı medeniye ve emsal-i hükmiyeyi camiʻdir - Abdürrahman Behcet, Dersaadet: Matbaʻa-i Kütübhane-i Cihan, 1325 [1909]
Hazine-i mekatib - Ahmet Rasim, 1864?-1932 İstanbul Şems Kütübhanesi [1900]
Hediyet ül-halidin - Fevzi [İstanbul] [1895]
Hikaye-i manzume-i Şah u geda - Yahya Bey, d. 1582 [İstanbul Matbaa-i Tatyos] [1867]
Hikmet-i edebiye - muharriri Mehmed Ziver, İstanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaʻa ve Kütübhanesi, 1305 [1887 veya 1888]
Hilafetin mahiyet-i şeriyesi - Seyyid, Mehmed, d. 1924 Anḳara - Türkiye Büyük Millet Meclisi Maṭbaasi
Hilye-i Hakani - Hakani Mehmed, d. 1606 [İstanbul] [1847]
Hissiyat - İsmail Safa, 1867-1900 İstanbul, Kainat - Kütübhanesi [1912]
Hive Seyahatnamesi ve Tarihi, Müellifi: Januarius Aloysius MacGahan, 1844-1878 , Dersaadet Basiret Maṭbaasi 1875 1. tab
Hukuk Fakültesi mecmuası - Istanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi - Istanbul Cilt 1 - 2
Hukuk-ı esasiye - müʼellifi Babanzade İsmaʻil Hakkı Kostantıiniye : Mülkiye Kitabhanesi, 1329 [1913] 2. tabʻı.
Hulasat ül Şuruh, Esʻad, Halil, - Der saadet: Maḥmud Bey Maṭba'sı, 1887.
Hülasat ül-ecvibe - Çeşmizade, Meḥmed Halis, d. 1880 Istanbul [1872]
Hülasat üt-tevarih - Aṭif, Meḥmed, d. 1908 Istanbul, Muḥib maṭbaasi [1872]
Hümayunname - Baḥri, Süleyman, Dersaadet Şafaḳ Kütabhanesi [1913]
Hurafatdan ḥaḳiḳate - Günaltay, Şemseddin, 1882 [Istanbul] Tevsi-i Ṭibaat Maṭbaasi [1916]
Huşenk / İbn ül-Reşad, Dersaʻadet: Vaṭan Kütübḫanesi, 1303 [1887]
Hüseyn Fellah - Ahmet Mithat, 1844-1912, İstanbul Kirk Anbar Matbaasi [1875] 1.tab
Hüsn ü dil Ahi, Hasan Benli , d. 1517 - İstanbul [1870] 1.tab