• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

Kitap Tanıtımı


Köy Enstitüleri Dosyası / Ahmet Özgür Türen


Asya Hun İmparatorluğu / Tilla Deniz Baykuzu

Balkan Savaşları / Lev Troçki

Hürriyet / Nur İçözü

Sarayın İmgeleri / Emine Fetvacı

Avrupa Edebiyatı, Tarihi ve Kültüründe Hurrem Sultan / Galina İ. Yermolenko

Curnalcilikten Teşkilatı Mahsusa'ya / Orhan Koloğlu

Müslüman Kültürü / Vassilij Viladimiroviç Barthold

Feminist Tarihin Peşinde / Joan Wallach Scott

Bizans İmparatorluğu Tarihi / Radi Dikici

Sarık ve İstanbulin / Jean-François Solnon

Dönme Kadınlar: Toplumsal Cinsiyet, Kimlik ve Sınırlar / Eric R. Dursteler

Bir Yeniçerinin Hatıraları / Konstantin Mihailoviç

1. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Rolü / Sean McMeekin

Türkiye 1643 Goşa'nın Gözleri / Oktay Özel

Osmanlı'da İsyan İklimi / Sam White

Osmanlı'dan Bugüne Gözümüzden Kaçanlar / Şinasi Acar

Bizans İmparatoru Büyük Theodosius / Radi Dikici

Osmanlı'da Kahvehane ve Toplumsal Hayat Mekanları / İlyaz Bingül

Osmanlı'nın İstanbul'u / Doğan Kuban

Jön Türklerin Yükselişi / Naim Turfan

Ortaçağ: Barbarlar- Hıristiyanlar- Müslümanlar / Umberto Eco

Modernliğin Eşiğinde Bir Osmanlı Şehri: Halep / Abraham Marcus

Büyük Bir Devletin Doğuşu: Osmanlılar (1300-1481) / Ernst Werner

Türk Kelebeği - Guyan Adası'na Sürülmüş Cemil Bey'in Hatıratı / Ergun Hiçyılmaz

Patrona Halil - Eski Bir İstanbul Hikayesi / Maurus Jokai

Jön Türkler ve Komplo Teorileri / Haluk Hepkon

İstanbul'un Köpekleri / Catherine Pinguet

Osmanlı Modernleşmesi Gazetecilik ve Edebiyat / Ali Budak

Kimlik ve Tarih & Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı / Akif Pamuk

Deliler ve Doktorları & Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Delilik / Rüya Kılıç

Elçiye Zeval Olmaz / Güzin Özen Yılmaz

Bir Aile Üç Asır / Emine Fuat Tugay

Hacı Beşir Ağa Osmanlı Sarayının En Ünlü Haremağası / Jane Hathaway

Yakın Türkiye Tarihinden Sayfalar / Mehmet Ö. Alkan

Şeyh Sait’ten Dersim’e / Aytekin Ersal

1930'larda Ankara: Avusturya Büyükelçisi'nin Gözüyle - Norbert Von Bischoff / Necip Azakoğlu

İmparatorluk ve Diplomasi / Namık Sinan Turan

Lozan İftiralarına Cevaplar / Ahmet Özgür Türen

Birinci Dünya Savaşı / Hew Strachan

Toplu Eserler - 1 / Mahmut Esat Bozkurt

Büyükada-Prinkipo, Ada-i Kebir / Akillas Milas

Yaban Gülleri / Osman Necmi Gürmen

Osmanlı Devleti'nde Deniz Ticareti (1908-1914) / Özlem Yıldız

İzmir Bindokuzyüz / Çınar Atay

Hafız Hakkı Paşa'nın Sarıkamış Günlüğü / Murat Bardakçı

İstanbul'un Ortodoks Esnafı 1833 - 1860 / Aleksandros Paspatis

Dinlerin Çarpışması / Jean-Paul Roux

Türkiye'nin Çıplak Tarihi / Kollektif

Eski İstanbul Hikayeleri / Burhan Felek

İmparatorluklar Şehri İstanbul 1830 / J.J.F.Poujoulat, J. F. Michaud

Mozart ve Naziler / Erik Levi

Türkiye'nin Düzeni / Doğan Avcıoğlu

Sıfır Yılı 1945'in Tarihi / Ian Buruma

Yakup Çelebi'nin Öyküsü / Juan Carlos Bayo

Dersaadet'te Bir Acem Kitapçı Kitap Füruş Hacı Hüseyin Ağa / Filiz Dığıroğlu

Hitler'in Ordusu / Chris McNab

Yurttaşlar - Fransız Devriminin İçerden Tarihi / Simon Schama

10 Kasım Yas Günü / Kollektif

Tepedelenli Ali Paşa İsyanı: Bir Osmanlı Valisinin Hazin Sonu / Hamiyet Sezer Feyizoğlu

Venediklü ile Dahi Sulh Oluna / Güner Doğan

Felsefenin Kısa Tarihi / Nigel Warburton

İstanbul: Çar Şehrinin Hikayesi / Nestor İskender

Ortadoğu / Bernard Lewis

Weimar Cumhuriyeti'nin Kısa Tarihi / Colin Storer

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Seferberliği / Mehmet Beşikçi

Tarihe Düşülen Notlar / Halil İnalcık

Türkiye'nin 1950'li Yılları / Mete Kaan Kaynar

Kırım - Savaş ve Diplomasi (1853-1856) / Hüner Tuncer

Anabasis - On Binler'in Dönüşü / Ksenophon

Efsanevi Yerlerin Tarihi / Umberto Eco

Lale, Kan ve Şehvet / Halil Bezmen

Siyah Rus / Vladimir Alexandrov

Pera Palas'ta Gece Yarısı / Charles King

Eski Zamanlar Eski İnsanlar / Yavuz Selim Karakışla

Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi / Yuriy Aşatoviç Petrosyan

Galat-ı Meşhur Doğru Bildiğiniz Yanlışlar / Soner Yalçın

Naciyem, Ruhum, Efendim / Murat Bardakçı

İttihadcıların Rejim ve İktidar Mücadelesi 1908-1913 / Aykut Kansu

Fransız Devrimi'ni Yeniden Düşünmek / George C. Comninel

Lazistan'a Yolculuk / Nikolay Marr

Bilgeliğin Yedi Sütunu / T. E. Lawrence