• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/

Anasayfa

Lozan'a saldıranların bir iddiası da Batı Trakya'nın Lozan'la verildiğidir. Halbuki Batı Trakya, Balkan savaşları sonunda imzalanan 10 Ağustos 1913 Bükreş Anlaşması ile Bulgaristan’a bırakılmıştır. Tarih bilmezlerin zekâ seviyelerinden dolayı, 10 Ağustos 1913'te Batı Trakya'yı Bulgarlara bırakan devletin Osmanlı olduğunu belirtmek durumundayım.
Lozan Barış Antlaşması, üzerinden bir asıra yakın süre geçmesine rağmen halen Türkiye’nin tartışılan konulardan biridir. Yeni Türk devletinin kuruluş tapusu olan bu anlaşma bazı kesimlerce yetersiz hatta hezimet olarak nitelendirilmiştir. Fakat bu anlaşma imzalandıktan sonra dönemin önemli şahıslarının açıklamaları Lozan’ın o süreçte nasıl göründüğünü kanıtlar niteliktedir.
"Çanakkale Savaşı'na katılan 15'liler" başlığı ile, kamuoyuna yanlış bir şekilde lanse edilen fotoğraf aslında Nisan 1923'te çekilmişti. Aslında bu yanlışlık çocuklara giydirilen üniforma ve şapkalardan da anlaşılabiliyor. Zira bu şapkalar 1921-24 yılları arasında kullanılmıştı. Bununla beraber, Kazım Karabekir’in “Çocuk Davamız” adıyla basılan kitabında fotoğrafın yeri ve tarihi ile ilgili açıklamalar mevcut. Karabekir'in Doğu Anadolu'da koruma altına aldığı yetimlerden oluşan bu grup Nisan 1923'te, Beyoğlu'nda bir geçit resmi yapmış ve yürüyüş o dönemin basınında büyük ilgi görmüş. Kitapta "Tevhid-i Efkâr" gazetesinde yürüyüş ile ilgili çıkan bir habere de yer verilmiş.
Halide Edip Adıvar, 1882 yılında İstanbul’un Beşiktaş semtinde doğmuştur. Halide Edip’in dünyaya geldiği dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş yıllarına rastlamaktadır. Annesini küçük yaşta kaybeden yazarımız, babası Edip Bey’in arka arkaya birkaç kadınla evlenmesiyle anneannesinin yanında büyümüştür. Aynı zamanda İngilizlere ve İngiliz kültürüne hayran olan Edip Bey, kızı Halide Edip’in giyiminden beslenmesine kadar İngiliz terbiyesini örnek almıştır
Dersim adıyla belirtilen yer Tunceli'nin değil, bir bölgenin adıdır. Ve Dersim bölgesinde Tunceli haricinde Erzincan, Erzurum, Elazığ ve Bingöl toprakları da yer alır. Hatta bir iddiaya göre de kuzeyden Sivas'a, doğudan Muş'a, batıdan da Malatya'ya kadar uzandığı söylenmektedir. Dersim bölgesini tarihçiler Batı Dersim, Doğu Dersim olarak ayıracak kadar ileri gitmişlerdir. Peki Tunceli ismi nereden gelmiştir? Şu anki Tunceli ilinin merkezinin eski ismi ise Mamiki'dir.
Giriş Cumhuriyetin Türkiye’ye kazandırdığı yeniliklerden biri de köyün ve köylünün sorunlarına yöneliştir. Köylünün sorunlarını çözmek, Atatürk ile bir devlet politikası haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilanından Köy Enstitüleri’nin açılmasına kadar ki süreçte; Örnek çiftliklerin kurulması, aşar vergisinin kaldırılması ve Ziraat okullarının açılması gibi köylüye yönelik birçok adım atılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu iktidarın değişen koşullar karşısında zayıflamaya başlamasının paralelinde yaşadığı gerileme, -bilhassa askeri alanda alınan yenilgilerle beraber içinde olduğu durum- somut olarak görülmekteydi. Bu durum, Osmanlı askeri yapısının ve silah teçhizatının zamanın mevcut savaş teknolojisinden geride kaldığını da göstermektedir.Genel anlamda bu durumdan kurtulmak hususunda çareler aramaya başlayan devlet, artık Batı’nın sahip olduğu üstünlüğü kabul etmekle beraber kendisine nazaran Avrupa’nın artık daha güçlü olmasına sebep olan şartları kendinde tatbik etmek için girişimlerde bulunmaya başlayacaktır
Türk düşmanı Batının 100 yıldır bizi köşeye sıkıştırmak, dünya siyasetinde zor durumda bırakmak için kullandıkları yalanların başında Ermeni soykırımı yalanı gelmektedir. Osmanlı’nın son döneminde başlayan, Cumhuriyet’in ilanından sonra ise artarak devam eden sözde Ermeni soykırımı hakkında yüzlerce kitap yazılmış, konferanslar düzenlenmiş, uydurma belgelerle soykırım yalanı ispatlanmaya çalışılmıştır.
Bir dergi olarak çıkış yapan Annales Okulu 19. yüzyılda tarihe farklı bir bakış açısı getirerek ilerleyen dönemlerde geniş bir yankı uyandırarak tüm dünya’ya yayılmıştır. Dergi Marc Bloch ve Lucien Febvre ikilisinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkmıştır. Tarihe getirdikleri bakış açısı ise siyasi ve ekonomik olaylardan çok siyasi ve ekonomik olayların insan üstündeki etkisinden söz etmişlerdir. Bu bakış açısı ile diğer yardımcı bilimlerden faydalanmışlardır. Bunu yeni görüş çeşitli eleştirilere maruz kalsa da kısa zamanda dünya’nın birçok yerinde yayılma imkânı bulmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk'ün din ile ilgili düşünceleri her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu konuda her kafadan bir ses çıktığını söylemek, herhalde abartı olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ü dinsiz ilan edenler olduğu gibi, onun Yahudi veya Şaman olduğunu iddia edenler de olmuştur. Bu yazıda, onun inanıp inanmadığı tartışmasından çok, onun inancı hakkında öne sürülen fikirler, bu fikirlerin ne derece ciddi olduğu ve onun bu tartışmalar karşısında ne düşündüğünü sizlere aktarmaya çalışacağım.
... 14 ...
Fotoğraf Arşivi           Gazete Arşivi           Tarihçilik Üzerine MakalelerDiğer Makaleler