• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/
Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni / Ahmet Özgür Türen

Çinlilerin Türklerden korktukları için Çin Seddi'ni yaptığını yıllardır okuduk veya duyduk. Milli duygularımızı kabartan bu bilgi, ne derece doğrudur?

            Yaklaşık 6700 km uzunluğundaki bu devasa duvarın yüksekliğinin 2 ila 12 metre arası değiştiğini söylersem, belki aklınızda beklediğim soru işaretlerini doğurabilirim. Eğer Çinliler bu duvarı gerçekten Türklerden korunmak için yaptıysa, bu yükseklikteki bir duvar ne derece etkili olabilir? Etkili olmayacaksa o zaman neden yapılmıştır?

            Çin'de M.Ö. 7. yüzyılda ''Savaşan Beylikler Dönemi'' vardı. Bu beylikler 7 taneydi. Her biri zamanla kendi beyliğinin etrafını duvarlarla çevirerek sınırlarını belirledi. Çin Seddi'nin temelleri de bu duvarlarla atılmıştı. (1)

            Daha sonra Ch'in hanedanlığı diğer 6 beyliği de yenerek Çin'de siyasi birliği sağlamıştı. Ve ilk iş olarak 300.000 kişilik büyük bir ordu kurup, Hunların üzerine yürümüş ve onları kuzeye sürmüştü. Hunlardan elde edilen topraklara ''Ch'in Devleti'nin Yeni Toprağı'' denilmiştir.(2)

            Ch'in hanedanlığı Hunları ülkeden attıktan sonra, ilk iş olarak diğer 6 beyliğin daha önce inşa etmiş olduğu bu duvarları birleştirmiştir. Böylelikle Çin Seddi'nin oluşmasına imzasını atmıştır. Ancak öncesinde, ele geçirdiği diğer 6 beylikten 30.000 aileyi Hunlardan aldığı yeni topraklara yerleştirmiş ve Çin Seddi'nin yapımında çalıştırmıştır. Bu sayede içeride muhalif olabilecek tüm unsurlar, yeni Ch'in topraklarına yerleştirilmiştir. Zorunlu Bedenen Çalışma Yükümlülüğü gereği de 1 milyondan fazla kişi bu duvarın yapımında çalıştırılmıştır. Suçlular da suçlarının karşılığı olarak Çin Seddi'nde çalışmak zorunda bırakılmıştır. Hatta daha da ileri giderek, suçsuz insanlar da haksız yere suçlanarak burada çalıştırılmıştır.(3)

            Çh'in hanedanlığı sonlanmasıyla Han hanedanlığı başlar. Han hanedanlığı döneminde Çin güçsüzdür. Bu yüzden Hunlarla barış politikası izlenir. Onlara prensesler ve hediyeler gönderilir. Çin Seddi aralarında sınır kabul edilir. Güneyde Çinliler, Kuzeyde ise Hunlar yaşar. Tamamıyla bir barış dönemidir.(4)

            Han hanedanlığı döneminde de suçluların duvarın yapımında çalıştırılması devam etmiştir. Seddin yapımı sırasında bir yandan da onarımlar yapılmıştır. Keza en önemli onarımlar, Hun varlığından yüzyıllar sonra, yani 14. ve 17. yüzyıllar arası yönetimde olan Ming Hanedanlığı döneminde yapılmıştır. Bugün günümüze ulaşan Çin Seddi'nin büyük bir kısmı Ming hanedanlığı döneminde yapılmıştır.(5)

            Hun saldırılarından dolayı Çin Seddi'nin yapıldığı söylenegelir. Fakat Çinlilerin güçlü olduğu zamanlarda böyle bir duvara gerek yoktur. Hunların güçlü olduğu zamanlarda ise bu duvar Hunlar için zaten bir engel teşkil etmemektedir. Hunlar istedikleri anda bu duvarı aşabilmektedir. Ki aşmışlardır ve istedikleri zaman Çin topraklarına girmişlerdir. Öyleyse Çin Seddi'nin savunma amaçlı yapıldığını söylemek mantıklı olmaz.

            Hatta bir dönem Çinliler ve Hunlar arasında, duvarın gereksizliği ve yıkılmasında bir sakınca olmadığı bile gündeme gelmiştir.(6)

            İşte bu yüzden duvarın yapılmasında gerçek sebebi anlamak için Çin Seddi'nin yapıldığı Ch'in hanedanlığı dönemine gitmek gerekir. Diğer 6 beyliği de ele geçirerek Çin'de birliği sağlayan Ch'in hanedanlığı, güçlü ve sert bir yönetim uygulamıştır. Hunları kuzeye sürdükten sonra, ele geçirdiği topraklardaki önde gelen soyluları da kuzeye sürmüş ve duvarın yapımında kullanmıştır. Zengin aileleri de yönetmesi kolay olsun diye başkente taşımıştır. Ülkenin yüzlerce aydınını diri diri yaktırmıştır. Halkın bilgilenmesinden korktuğu için kitapların yakılmasını emretmiştir. Hatta yakılan kitapları seyretmeyi bile yasaklamıştır. Halkın elindeki tüm silahları toplattırmış ve sarayının yakınlarında göz önüne koydurtmuştur. Tüm bunları halkın kendisine karşı ayaklanamaması için yapmıştır.(7)

            Duvarın yapımında milyonlarca Çinliyi çalıştıran Ch'in hanedanlığı, halkın hayattan bezmesine ve hatta duvarın öte tarafındaki Hun bölgesine kaçmasına bile sebep olmuştur. Duvarın öte tarafına kaçan Çinli sayısı çok fazladır.(8)

            Ülkenin tamamı ölüm korkusu ile yaşamaktadır. Cezalar çok ağırdır. Mesela bir yere varması gereken asker zamanında o yere varmazsa, ölüm cezasına çarptırılırdı. Bu yüzden ölüm cezasına çarptırılacağını anlayan asker de duvarı aşarak Hun tarafına kaçardı. Herkes bu ülkeden ve bu yönetimden kaçmaya çalışıyordu.(9)

            Görüldüğü gibi Çin Seddi yapımı, hanedanlık için adeta bir nimettir. Bu sayede halkın üzerinde baskı kurabilmektedir.

            Ve en önemlisi, hanedanlık Çin Seddi ile göçebe uluslara şu mesajı vermek istiyordu:

            ''Bu duvar bizim aramızdaki sınırı belirlemektedir. Bu duvarın iç tarafı bize, dış tarafı size aittir. Bu duvarı aşmadığınız ve topraklarımıza saldırmadığınız sürece biz sizin ne yaptığınıza karışmayız.''(10) Yoksa elbette ki bu duvar aşılmaz değildi.

 

 

 

 

Dipnotlar:

1. Prof.Dr.Bülent Okay,Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş,Belleten,Cilt LVII,sayı 218,Nisan 1993,s.145-158.

2. Szu-ma Ch'ien,Shih Chi(Tarih Kayıtları),88.bölüm,Meng Ti'en'in Biyografisi:110. bölüm,Hun Kayıtları

3 .Prof.Dr.Bülent Okay,agm.

4. Szu-ma Ch'ien,Shih Chi(Tarih Kayıtları),110.bölüm, Hun Kayıtları,s.2902

5. Prof.Dr.Bülent Okay,agm.

6. Pan Ku,Han Tarihi,94. bölüm,Hun Kayıtları,s.3803-3805

7. Szu-ma Ch'ien,Shih Chi(Tarih Kayıtları),6.bölüm,Ch'in Shih Huang Kayıtları,s.223-295

8. Pan Ku,Han Tarihi,s.3782-3783

9. Chien Po Tsan,Kısa Çin Tarihi,Jen Ming Yayınevi,Pekin,1983,s108

10. Prof.Dr.Bülent Okay,agm.

 

Kaynaklar

Prof.Dr.Bülent Okay,Çin Seddi'nin Yapılış Nedeni Hakkında Değişik Bir Görüş,Belleten,Cilt LVII,sayı 218,Nisan 1993

  
28718 kez okundu