• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/
Atatürk ve Kürdistan / Prof.Dr.Kemal Arı
(-Atatürk, feodal yapıdan ulus devleti yarattı. Karıştırmayalım Lütfen!)

Şimdi iş döndü dolaştı, Atatürk’ün de zamanında “Kürdistan” sözünü kullandığına kadar geldi. Burada söylenmek istenen; Osmanlı Devleti’nden gelen eyalet sistemi anlayışına uygun olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı yıllarda, henüz daha ulus devletin kurulması tamamlanmadığı için, meclise gelen vekillerin geldiği bölgeye göre adlandırılmalarından kaynaklanan bir uygulamaydı. Osmanlı literatüründe, Manisa ve yöresi Saruhan, Karadeniz Bölgesi Lazistan, Güneydoğu Anadolu Kürdistan olarak adlandırılıyor; yine “Menteşe”, “Aydın”, “Karesi” gibi eski eyalet sistemine dayanan adlandırmalar yapılıyordu.
Şimdi birileri “Kürdistan” sözcüğünü söyledi ya; derhal tarihe şaşı bakma üslubu da geliştirildi. 
Neymiş?
Atatürk de “Kürdistan” demiş zamanında.
Evet, dedi…
Atatürk elbette, Anadolu’da ulusal savaş verilirken, ulus devlet bir anda “Pat” diye kurulmamıştı ki; “Kürdistan” sözcüğünü kullanmasın? 
Atatürk ulus devleti kurarak, Kürdistan, Lazistan gibi deyimleri artık gereksiz kılan ulus devlet kurma yolunda ilerliyordu…
Yoksa, bir ulus devleti alt kimliklere ve bölgesel ayırımlara sürüklemek için değil!
Tıpkı, Monarşi varken, Cumhuriyete yürümek gibi; şeriattan kopup, laik devlete yönelmek gibi; Kürdistan sözcüğünün de kullanıldığı geleneksel Osmanlı yönetim biçiminden, ulus/üniter devlete yöneliyordu Atatürk…
Yani sizin anlayacağınız; ulus devletin olmadığı, oluşamadığı zamanlarda, ulus devlete ulaşmak için o basamaklardan ilerlemek zorundaydı.
Şimdi aynı şey mi?
Hayır, değil…
Ulus devlete savaş açtık; o kubbeyi çökerttiğimizi düşünüyoruz; sonra da adım adım alt kimliklere, etnik ve bölgesel ayırımlara gidiyoruz.
Aradaki fark bu…
Anlaşılmadı mı?
Lütfen biraz matematik çalışın, özellikle de kümeler üzerine yoğunlaşın…
Kesişme, birleşme; tümden gelim, tüme varım; çok bilinmeyenli denklemler falan filan derken, bir bakmışsınız ayna gibi ortada olan bir çözülüşü şak diye görüverirsiniz…
Buna ne diyorlar Türkçe’de biliyor musunuz?
Akan suyu tersine çevirmek; akıntıya karşı durmak; bir şeyi bulunduğu yerden geriye çevirmek…
Atatürk, Kürdistan ve benzeri adlardan “Türk Milleti/ Ulusu” nu yaratan çağının en uzak görüşlü kişilerinden biridir… Ulus, dağınıklığı toparlar; feodal kültür, ulusal birliği parçalar…
Kısacası Atatürk, feodal yapı ve kültürden ulus devlete yönelmiş büyük bir devrimci ve birleştirici kimlik ve kişiliktir.
Atatürk'ün misyonu bölmek, parçalamak, farklılıklar yaratmak değil; tam tersine birleştirmek ve kaynaştırmaktır.
Her şeyi yerli yerine koyalım:
Karıştırmayalım lütfen…
  
3324 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın