• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/
Anadolu'da Oğuz Boylarına Ait Yer Adları / Prof. Dr. Faruk Sümer

I. KAYI

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası1 Vergi Nüfusu

Kayı-Mahmud Ekinlik Ak-Saray Bekir -

Kayıcık Köy Ak-Saray Ak-Saray 27

Kızıl-Kayı Köy Ak-Saray Eyyub-İli 54

Kayacık Köy Ak-Şehir İshaklu 66

Kayı Köy Amasya Geldigelen 24

Kayı Köy Amasya Yavaş 52

Kayı Köy Amasya Yavaş 20

Kayı Ekinlik Amasya Simre-i Lâdik -

Kayı (Öbür Adı: Yusuf-Şeyh) Köy Ankara Ayaş 12

Kayı Ekinlik Ankara Kasaba 18

Kayıcık Köy Ankara Kasaba 39

Kayıcık Köy Ankara Murtaza-Abad 5
Kayı (Öbür Adı:Karaca-Kaya) Köy Aydın Yeni-Şehir -

Kayı (Öbür Adı: Kayılu) Köy AydınBirgi 28

Kayı Köy Beğ-Şehri Göçü 39

Kayılu Köy Beğ-Şehri Göçü 33

Kayı Köy Biga Çan 6

Kayı Köy Bolu Gerede 34

Kayı Köy Bolu Gerede 12

Kayı Köy Bolu Gerede 3

Karandı Ve Kayı Köy Borlu Taraklı-Borlu 36

Kayı Köy Bolu Taraklı-Borlu 17

Kayı Köy Bolu Kıbrus 188

Kayı Ekinlik Boz-Ok Sorgun 45

Kayı Köy CanikKavak 34

Kayı Köy CanikSatılmış Ve Bayramlu 16

Kayı Köy Çorum Divan-ı Emlak 24

Kayı Köy Çorum Divan-ı Halfi 6

Kayı Köy Çorum İskilip 4

Kayıcuk Köy Çorum İskilip 29

1 Bir çok kaza adlarının okunuşu şüphelidir.

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Kayı Köy Erzurum Kemah 51

Kayıcık Köy Erzurum Kemah 5

Kayı-Yayla Köy Hamid Göl-Hisar Kara-Ağac'ı 132

Kayı Köy Hamid Doyran 9

Kayı Köy Hamid Siroz 72

Kayılu Köy Hamid Ulu-Borlu 40

Kayı Köy Hamid Isparta 123

Kayıcuk Köy Hamid Göl-Hisar 44

Kayı Köy Hüdavendigar İnegöl 12

Kayı Köy Hüdavendigar Kara-Hisar-ı Nallu 38

Kayı Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlu 58

Kayı-Han Köy Kara-Hisar-ı Şarki Şemseddin 56

Kayı Köy Kara-Hisar-ı Şarki Bökmen 10

Kayı Köy Kara-Hisar-ı Şarki Su-Şehri -

Kayı Köy Kara-Hisar-ı Şarki Akşehir-Abad 11

Kayı Köy Kastamonu Kastamonu 27

Kayı Köy Kastamonu Boy-Ovası 19

Kayı Köy Kastamonu Taş-Köprü 9

Kayı Köy Kastamonu Daday 203

Kayı Köy Kastamonu Sinop4

Kayı Köy Kastamonu Sinop15

Kayı Köy Karasi Boğaz-Hisar 10

Kayı Köy Karasi Ayazmend 13

Kayı Köy Kengırı (Çankırı) Tosya 95

Yaka-Kayı Köy Kengırı Koç-Hisar 15

Yaka-Kayı Köy Kengırı Koç-Hisar 10

Bozar-Kayı Köy Kengırı - -

Hatun-KayısıKöy Kengırı Kurşunlu 28

Aşga-Kayı Köy Kengırı Karı-Pazarı 45

Yukarı-Kaya Köy Kengırı Karı-Pazarı 60

Kayı Köy Kır-Şehri - 6

Kayı Köy Konya Kaş 58

Kayı-Üyüğü Köy Konya Sahra 1

Kayı Köy Konya Hatun-Saray 17

Kayı Köy Konya İn-Suyu 51

Yenice-Kayı Köy Konya Said-İli 71

Ulu-Kayı Köy Kütahya Uşak (Banaz) 13

Kiçik-Kayı Köy Kütahya Uşak (Banaz) 3

Kayı Köy Kütahya Eğri-Göz 56

Yavı-Kayı Köy Kütahya Geyikler 19

Kayı Köy Kütahya Şeyhlu 29

Kayı Köy Kütahya Sazanos 24

Kayı Ve Koz Deresi Köy Kütahya Tavşanlı 18

Kayıcuk Köy Kütahya Şeyhlu 10

Kayı Köy Menteşe Balat 10

Kayı Köy Menteşe Balat -

Kayı Ve Taş-Kayı Köy Menteşe Köycüğez 468

Kayı Köy Menteşe Mekri -

Kayılu Köy Menteşe Çine 6

Kayılu Köy Menteşe Burnaz 9


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Kayı Köy Niğde - 386

Kayı Köy Saru-Han Ak-Hisar 12

Kayılu Köy Saru-Han - 8

Kayıcık Köy Sivas Sivas 39

Kayı Ekinlik Sivas Koç-Hisar -

Kayı Ekinlik Sivas Sivas -

Beğ-Kayı Köy Sivas Zile 94

Kayı-Kolan? Köy Sivas Taş-Abad 108

Kayı Köy Sivas Tokat (Gelmufad) 9

Kayıcık Köy Sivas Tokat (Tozanlu) 9

Kayı Köy Sultan-Önü Karaca-Şehir 30

Kayı Köy Sultan-Önü Karaca-Şehir 36


II. BAYAD (BAYAT)

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Bayad Köy Ak-Şehir Ilgun 22

Bayad Köy Amasya Yavaş 34

Bayad Köy Amasya Simre-i Ladik 41

Bayad Köy Amasya Simre-i Ladik 80

Bayad Köy Ankara Yaban-Abad 12

Bayad Ekinlik Ankara Kasaba Karaca-Bayad Köy Beğ-Şehri Göçü 60

Yağlu-Bayad Köy Beğ-Şehri Göçü 53

Bayad-Üyüğü Köy Beğ-Şehri Kır-İli 58

Bayad Köy Biga Avine 45

Bayad Ekinlik Boz-Ok Hüseyin-Ova -Bayad Ekinlik Hamid Avşar-Bayad Köy Hüdavendigar Söğüt 9

Bayad Köy Hüdavendiğar Tarhala 30

Bayad Köy Hüdavendigar Bergama 57

Bayad Köy Hüdavedigar Behram 86

Ulu-Bayad Köy Kara-Hisar-ı Sahib Kara-Hisar-ı Sahib 26

Bayad Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlı 64

Bayad Köy Kara-Hisar-ı Sahib Ulu Sicanlu 5

Bayad Köy Kara-Hisar-ı Sahib Şuhut 6

Bayad (Öbür Adı: Yaycılar) Köy Karasi Sındırgı 29

Bayad Köy Karasi Baş 19

Bayad (Öbür Adı: Yaycılar) Köy Karasi Sındırgı 17

Bayad Köy Karasi Manyas 11

Bayad Köy Kastamonu Koz-Yaka 14

Bayad Köy Kastamonu Daday 51

Yazı-Bayad Köy Kayseriyye Kara-Hisar 10

Balum-Bayad Ekinlik Kengırı Kengırı - Bayad Köy Kengırı Tosya 34

Bayad Ekinlik Koca-İli Yalak-Abad - Bayad Köy Konya Hatun-Saray 25

Bayad-Üyüğü Köy Konya - 42

Yağlu-Bayad Köy Konya Sahra 61

Bayad Köy Kütahya Şeyhlu 44

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Bayad Köy Kütahya Kütahya 37

Bayad Köy Kütahya Uşak 31 

Bayad Ekinlik Malatya Ergavun - Bayatlu Köy Malatya İç-İl 56

Bayad Köy Saru-Han Güzel-Hisar - Bayad Köy Soru-Han Gördüs 62

Bayad Köy Sivas - -


III. Alka-Bölük (Alka-Evli)

Bu Boya Ait Hiçbir Yer Adına Ratsgelinmedi.

IV. KARA-BÖLÜK (KARA-EVLİ)

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Kara-Evlu Köy Bolu On İki Divan 49

Kara-Evlu Köy Bolu On İki Divan 28

Kara-Evlu Köy Bolu On İki Divan 6

Kara-Evlu Köy Bolu On İki Divan 3

Kara-Evlu Köy Kastamonu Kastamonu 57

Kara-Evlu Köy Kastamonu Kastamonu 21

Kara-Evlu Köy Sivas Tokat (Turhal) 57

Yazır Köy Ak-Saray Eyyub-İli 53

Yazır Köy Ak-Saray Eyyub-İli 54

Yazır Köy Ak-Şehir Doğan-Hisar 7

Yazır Köy Ankara Çubuk 51

Yazırlu Köy AydınAla-Şehir 40

Yazırlu Köy AydınYeni-Şehir 48

Yazır Ekinlik Erzurum Kemah - Yazır Ve Dere Köy Hamid Ispatra 80

Yazır Köy Hamid Göl-Hisar Kara-Ağac'ı 110

Yazır Köy Hamid Farnas 246

Yazır-Basat Köy Hamid Farnas 42

Yazır Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 175

Yazır Ekinlik Kara-Hisar-ı Sahib Bolvadin 34

Yazır Köy Kara-Hisar-ı Şarki Koyle-Hisar 5

Yazır Köy Kayseriyye Meşhed 37

Yazır Ekinlik Kayseriyye Cebel-i Ali - Yazır Köy Kengırı Kurşunlu 29

Yazır Köy Kır-Şehiri Dinek53

Yazır Köy Koca-İli Gekboza 35

Yazır Köy Kütahya Şeyhlu 49

Yazır Köy Menteşe Peçin - Yazır Köy Sivas Budak-Özü 27

Yazır Köy Teke Antalya 53


VI. DÖĞER

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Döğer Köy Ak-Saray Eyyub-İli 11

Döğer Köy Ak-Şehir Ilgun 214

Döğer Köy Ankara Murtaza-Abad 17

Döğer Köy Boz-Ok Emlak 55

Döğer-Deresi Ekinlik Boz-Ok Çubuk - Döğer Köy Çorum Osmancık 85

Döğer (Öbür Adı: İli Pınar) Köy Hamid Irla 35

Döğer Köy Hamid Isparta 161

Döğer Nahiye (Yöre) Kara-Hisar-ı Sabib - - Döğer Köy Karasi Balıkesir 13

Kara-Döğer Ekinlik Konya Sahra -Döğer-Oğlu 'Diğer Adı: Yenice) Köy Mardin Dıraçlu 17

Döğer Ekinlik Kayseriyye İslamlu - Döğer-İli Köy Kütahya Şeyhlü 25

Döğer Köy Sivas Tokat (Kaz-Abad) 13

Döğer Köy Sivas Artuk-Abad 12

Döğer Köy Sultan-Önü İn-Önü 65


VII. DODURGA

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Todurga Ve Kemah Köy Ankara Kasaba -

Todurga Nahiye Bolu - -

Aşğa Todurga Köy Bolu Todurga 27

Todurga Köy Bolu Viran-Şehir 5

Todurga Köy Bolu Viran-Şehir 26

Todurga Köy Bolu Viran-Şehir 16

Todurga Köy Bolu Viran Şehir 22

Todurga Köy Bolu Ulus 19

Todurga Köy Çorum Osmancık 188

Todurga Köy Hamid Göl-Hisar Kara-Ağac'ı 69

Todurga Köy Hüdavendigar Kepsut 38

Todurga Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sandıklı 16

Todurga Köy Kara-Hisar-ı Sahib Ulu-Sicanlu 55

Dodurga Köy Kastamonu Boy-Ovası 13

Dodurga Nahiye Kastamonu Taş-Köprü -Kiçi-DodurgaKöy Kastamonu Boy-Ovası 18

Dodurga Köy Kastamonu Sinop25

Dodurga Köy Kastamonu Sinop3

Todurga Köy Kengırı Milan 105

Dodurga Köy Menteşe Peçin 16

Dodurga Köy Menteşe Mekri 111

Dodurga Köy Sivas Koç-Hisar 248

Dorudga Köy Sivas Artuk-Abad 34

Todurga Köy Teke Muslu 21

VIII. YAPARLI

Bu Boya Ait Bir Yer Adına Rastgelinemedi.

Elbistan'a Bağlı Esen-Dere Nahiyesinde â~sJ": Adlı Bir Köy Vardır Ki (Vergi Nüfusu 56'dır), Bu Kelime Çaruklu Şeklinde Okunabilir.


IX. AVŞAR (AFŞAR)

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Avşar Ekinlik Ak-Saray Ak-Saray -Avşar Köy Ak-Şehir Ilgun 45

Avşar Ekinlik Ak-Şehir Ilgun -Bucak-Avşar Köy Alaiyye Çönkeri 48

Avşar Köy Amasya Ergoma 75

Avşar Köy Amasya Yavaş 50

Avşar Köy Ankara Bacı 14

Yarımca-Avşar Köy Ankara Ayaş 25

Boyalu-Avşar Köy Ankara Ayaş 71

Avşar Ekinlik Ankara Bacı -Avşarlu Köy AydınAla-Şehir 144

Afşar Köy Beğ-Şehri Göçü 56

Bay-Afşar Köy Beğ-Şehri Göçü 77

Afşar-Viranı Köy Beğ-Şehri Gurgurum 86

Avşar Köy Biga Balya 38

Avşar (Sultanlı Adı İle Tanınmış) Köy Biga Balya 31

Avşar Köy Bolu Konur-Pa 87

Avşar Köy Bolu - 34

Avşar Köy Bolu Bolu 14

Avşar Köy Bolu Gerede 12

Avşar Köy Bolu Gerede 2

Avşar Köy Bolu Gerede 7

Afşar Köy Bolu Taraklı-Borlu 8

Afşar Köy Bolu Taraklı-Borlu 18

Afşar Köy Bolu Taraklı-Borlu 66

Afşar Köy Bolu Taraklı-Borlu 15

Afşar Ve Kara-Ağaç Köy Bolu Taraklı 8

Avşar Köy Bolu Viran-Şehir 17

Afşar Köy Bolu Viran-Şehir 22

Afşar Köy Bolu Viran-Şehir 23

Afşar Köy Bolu Viran-Şehir 6

Afşar Köy Bolu Viran-Şehir 7

Avşar Köy Erzurum Kemah (Kuru-Çay) 8

Afşar Kaza Hamid - - Afşar Köy (Kaza Merkezi) Hamid Afşar, İki Mahalle:

1. Firdevs-Oğlu 6

2. Şeyh-Çakıl 119

Kutluca-Afşar Köy Hamid Göl-Hisar Kara-Ağac'ı 109

Afşar Köy Hamid Kara-Hisar 43

Narlıca-Avşar Köy Hüdavendigar Beğ-Pazarı 28

Afşar Köy Hüdavendigar Kepsut 23

Afşar Köy Hüdavendigar Sifri-Sivri-Hisar 50

Avşar Köy İç-İl Mut 60

Avşar Köy Kara-Hisar-ı Sahib Bolvadin - Çayır-Avşar Ekinlik Kara-Hisar-ı Sahib Hula - Avşar Köy Kara-Hisar-ı Şarki Su-Şehri 31

Avşar Köy Kara-Hisar-ı Şarki Firuz 2

Avşar Köy Karasi Temrezler - Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu
Avşar Köy Karasi Ayazmend 21

Afşar-Özü Köy Kastamonu Koz-Yaka 58

Kara-Degin Afşar Köy Kastamonu Daday 33

Avşar-Ovacuğu Köy Kastamonu Küre 59

Afşar Köy Kastamonu Sinop (Kara-Göl Divanı) 7

Afşar Köy Kastamonu Taş-Köprü 37

Afşar Köy Kastamonu Taş-Köprü 21

Afşar Ve Virancık Köy Kastamonu Taş-Köprü 19

Afşar Köy Kastamonu Arac 69

Avşar Köy Kayseriyye Koramaz 13

Avşar Ekinlik Kayseriyye Kara-Taş -

 Avşar Ekinlik Kayseriyye İslamlu -

 Kale-i Avşar Ekinlik Kayseriyye İslamlu - 

Avşar Ekinlik Kayseriyye Malye -

Afşar Köy Kengırı Kargu 18

Afşar Köy Kengırı Kengırı 12

Afşar Köy Kengırı Tosya 33

Yukarı-AvşarKöy Kır-Şehri Keskin -

Ağaçlı-Avşar Köy Konya Sahra 36

Avşarcık Ekinlik Konya Larende -

Avşar-Viranı Köy Konya Bel-Viran 52

Eyuluca-Afşar Köy Konya Bel-Viran 40

Afşar Ekinlik Konya Bel-Viran -

Alan-Afşar Köy Konya Bel-Viran 21

Afşar Köy Konya Ala-Dağ 80

Avşar Ekinlik Konya Kureyş -

Avşarcık Ekinlik Konya Eski-İl -

Avşar Ekinlik Kütahya Altun-Taş 12

Yukarı-AvşarKöy Kütahya Sazanos 15

Buyanlu-Avşar Köy Kütahya Sazanos 5

Avşar Köy Kütahya Uşak 44

Avşar Ekinlik Malatya Pağnik -

Avşar Köy Malatya Erguvan 10

Avşar Ömer Köy Maraş Hısnı-ı Mansur 41

Afşar Köy Menteşe Balat 23

Avşar Köy Menteşe Kula 38

Avşar Köy Saru-Han Atala 24

Avşar Köy Saru-Han Temurcü 50

X. KIZIK


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Ks Köy Amasya Gedeğra 55

Çay-Kızık Köy Ankara Çubuk 26

Aşğa-Kızık (Öbüradı: Kösre-Kızık) Köy Ankara Çubuk 32

Algır-Kızık Köy Ankara Çubuk 49

Billüce-Kızık Köy Ankara Ayaş 57

Kızık Köy Ankara Ayaş 26

Kızık Köy Bolu Kıbrus 74

Kızık Köy Bolu Kıbrus 11

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Kızık (E uöMs) Köy Bolu Viran-Şehir 15

Kızık (E uöMs) Köy Bolu - 6

Kızık (E uöMs) Köy Bolu - 22

Kızık Ekinlik Divriği Toyluca -

Kızık Köy Hamid Afşar 30

Kızık Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 5

Börlüce Ve Kızık Köy Hüdavendigar Göynük 22

Yaka-Kızık Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sanduklu 17

Kızık Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sanduklu 73

Kızık Köy Kara-Hisar-ı Şarki Gezevid 7

Kızık (E uöMs) Köy Kayseriyye - 81

Kızık (E uöMs) Köy Kayseriyye Develi 9

Kızık Yenicesi Köy Kengırı Kengırı 37

Kızık Köy Koca-İli Gekboza 20

Kızık Köy Kütahya Sazanos 131

Kızık Köy Malatya Ergavun 87

Şeyh-Kızık Köy Sivas Artuk-Abad -

Kızık (E uöMs) Köy Sivas Artuk-Abad 46

Kızık Ekinlik Sultan-Önü Karaca-Şehir -

XI. BEĞ - DİLİ

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Beğ-Dili Köy Amasya Yavaş 14

Beğ-Dili Köy Bolu Viran-Şehir -

Beğ-Dili Köy Boz-Ok.


Beğ-Dili Köy Çorum Çorumlu 59

Beğ-Dili Köy Çorum İskilip 186

Beğ-Dili Köy Çorum İskilip 21

Beğ-Dili Köy Çorum Katar 38

Beğ-Dili Köy Çorum Eğirdür 52

Beğ-Dili Köy Divriği 16

Beğ-Dili Köy Hamid Yuva 155

Beğ-Dili Köy Hüdavendigar Tul-Hisar

Beğ-Dili Köy Hüdavendigar Kara-Hisar-ı Nallu 7

Beğ-Dili Köy Karasi Manyas 16

Beğ-Dili Köy Kastamonu ­ 2

Beğ-Dili Köy Kengırı Kargu 45

Beğ-Dili Köy Konya Kaş 53

Beğ-Dili Köy Kütahya 12

Beğ-Dili Köy Malatya Behisni (Keysun) 3

Beğ-Dili Ekinlik Malatya Behisni (Keysun) -

Beğ-Dili Ekinlik Sivas Sivas 7

Beğ-Dili Köy Sivas Sivas 84

Beğ-Dili Köy Sivas Zile (Kale-i Hass) 42

XII. KARKIN

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Karkın Ekinlik Amasya Ergoma -

Karkın Köy Amasya Azine Pazarı -

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Karkın Köy Ankara Çubuk 233

Karkın Köy Ankara Ayaş 29

Karkın Köy Beğ-Şehri Göçü 16

Karkın Köy Bolu Viran-Şehri 13

Karkın Köy Bolu Viran-Şehri 16

Karkın Köy Boz-Ok Ak-Dağ -

Karkın Köy Boz-Ok Çubuk 101

Karkınlu Köy CanikBayramlu 24

Ulu-Karkın Köy Çorum İskilip (Ulu-Divan) 32

Dere-i Karkın Köy Çorum İskilip (Ulu-Divan) 13

Karkın-Dere (Öbür Adı: Bayram Beğ) Diyarbekir - 12

Karkın Köy Erzurum Yukarı-Tercan 15

Karkın Köy Erzurum Bayburt 5

Karkın Ve Dere Hamid Kara-Ağaç 90

Karkın Köy Hamid Göl-Hisar Kara-Ağac'ı 99

Karkın Ve Sığırlık Köy Hamid Yuva 144

Karkın-Bükü Ekinlik Hamid Yuva 39

Karkın Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 61

Ulu Karkın Köy Kara-Hisar-ı Sahib Şuhut 30

Kiçi Karkın Köy Kara-Hisar-ı Sahib Şuhut 30

Sivri Karkun Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlu 9

Kırkıncık Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlu -

Karkun Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sanduklu 15

Yassı Karkun Köy Kara-Hisar-ı Sahib Bolvadin 17

Karkın Köy Kara-Hisar-ı Şarki Bederlu 92

Karkın Ekinlik Kara- Hisar-ı Şarki Kara- Hisar -

Karkın Köy Kara-Hisar-ı Şarki Nayiblu 94

Karkın (Öbür Adı: ???-Beğlü) Köy Karasi Sındırgı 20

Karsın Köy Karasi Temrezler 3

Karkın (Öbür Adı: ????Arcık) Köy Karasi Sındırgı 8

Karkun Köy Saruhan Ak-hisar 10

Karkın Ekinlik Kayseriyye Kibar-Ezmak -

Karkın Ekinlik Kayseriyye - -

Karkın Köy Kengırı Tosya 25

Kınıkcık Kargın (Öbür Adı: İl-Düzen) Köy Kengırı Kengırı 64

Kargun Kayası Köy Kır-Şehri Süleymanlu 35

Kargun Kayası Ekinlik Kır-Şehri Gün-Yüzü -

Karguncuk Köy Kır-Şehri Hacı-Bektaş -

Karkın Köy Konya Larende 15

Karkın Köy Konya Eski-İl 147

Karkın Köy Konya Sahra 96

Karkın Ekinlik Malatya Subadra -

Kargun Köy Mardin - -Küçük Karkın (Öbür Ekinlik Adı: Eskiler) Köy Saru-Han Yund-Dağı -

Karkın Köy Saru-Han Temürcü 11

Karkın Köy Saru-Han Marmara 31

Karkun Köy Saruhan Akhisar 10

Karkın (Öbür Adı: Kösem) Köy Saru-Han - 22

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Küçük Karkın Köy Saru-Han Doğan-Hisarı -

Karkın Ekinlik Sivas Sivas -

Karkın Köy Sivas Sunisa (Frenk-Hisarı) 70

Karkun Köy Sivas Artuk-Abad 15

Karkuncuk Köy Sivas Artuk-Abad 44

Karkın Köy Sivas Turhal 39

Karkın Köy Sivas Tokat (Tozanlu) 12

Karkın Köy Sivas Tokat (Yılduz) 34

Karkun Köy Sivas Mecit-Özü 74

Karkın Köy Sultan-Önü Karaca-Şehir 45

Karkın Köy Teke - -

XIII. BAYINDIR


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Bayındır Köy Ak-Saray Ak-Saray 15

Bayındır Köy Ak-Saray Eyyub-lli 25

Bayındır (Öbür Adı: Seydi) Köy Ak-Şehir - 68

Bayındır Köy Amasya Yavaş 72

Ece Ve Bayındır Köy Ankara Yaban-Abad 56

Bayındır Köy Ankara Kasaba 44

Bayındırlu Köy AydınSart 78

Güllü-Bayındır Köy Beğ-Şehri Göçü (4 Mahalle)

Bayındır Köy Beğ-Şehri Göçü (Kaşaklu) 47

Bayındır Ekinlik Biga Balya -

Bayındır Köy Bolu Bolu 7

Bayındır Köy Bolu Viran-Şehir 40

Bayındır Köy Bolu Viran-Şehir 12

Bayındır Köy Bolu Viran-Şehir 30

Bayındır Köy Bolu Viran-Şehir 4

Bayındır Köy Bolu Gerede 13

Bayındır Ekinlik Boz-Ok - -

Bayındır Köy CanikBayramlu 9

Bayındır Köy Canuk Samsun (Kavak) 27

Bayındır Köy Çorum Osmancık 56

Bayındır Köy Diyar-Bekir - 48

Bayındır Ekinlik Erzurum Kemah -

Bayındır Köy Hamid - 24

Bayındır Köy Hamid Burdur 33

Bayındır Köy Hamid Doyran 25

Bayındır Köy Hamid Göl-Hisar 23

Bayındır Köy Hüdavendigar Bursa 27

Bayındır Köy Hüdavendigar Göynük 33

Bayındır Köy Hüdavendigar Göynük 19

Bayındır Köy Hüdavendigar Kara-Hisar-ı Nallu 55

Bayındır Köy Hüdavendigar Atranos 19

Bayındır Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sanduklu 18

Bayındır Ekinlik Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlu -

Bayındır Köy Kara-Hisar-ı Şarki Elmalu 59

Bayındır Köy Karasi Manyas 1

Bayındır Köy Karasi Manyas -

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Bayındır Köy Karasi Temrezler -

Bayındır Köy Kastamonu Koz-Yaka 4

Bayındır Köy Kastamonu Sinop (Kızılca Divan) 51

Bayındır Köy Kastamonu Sinop13

Bayındır Köy Kayseriyye Kara-Hisar 12

Bayındır Köy Kengırı Kengırı 101

Bayındır Köy Koca-lli Kandırı 15

Bayındır Ekinlik Konya Hatun-Saray -

Bayındır Ekinlik Malatya Ergavun -

Bayındır Nahiye (Yöre) Maraş Haruniyye -

Bayındır Köy Menteşe - 5

Bayındır Köy Menteşe Balat 9

Bayındır-Şeyhlu Köy Saru-Han Ilıca 51

Bayındır Köy Sivas (Tokat) Kaz-Abad 31

Kızılca Bayındır Köy Sultan-Önü Karaca-Şehir 34


XIV. PEÇENEK

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Beçenek Köy Ankara Murtaza-Abad 40

Beçenek Köy Ankara Çubuk 40

Beçenek Köy Ankara Kasaba 44

Beçenek Köy Ankara Yaban-Abad 96


XV. ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR)

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Çavundur Köy Amasya Gedağra 46

Çavundur Köy Ankara Kasaba 26

Yukarı-Çavundur Köy Ankara Çubuk 95

Ağşa-Çavundur Köy Ankara Çubuk 80

Çavdur Köy Aydın Boz-Doğan 19

Çavuldur Köy CanikSimre-ı Taşan 35

Çavundur Köy Hamid Kara-Ağaç 47

Çavdur Köy Hamid Göl-Hisar 38

Çavundur Köy Kastamonu Kastamonu 36

Çavundur Köy Kastamonu Kastamonu 19

Çavundur Köy Kastamonu Kastamonu -

Çavundur Köy Kastamonu Kastamonu -

Çavundur Köy Kangırı Kurşunlu 27

Çavundur Köy Konya Larende 12

Çavundur Köy Konya Ala-Dağ 7

Çavundur Ekinlik Konya Ala-Dağ -

Çavdur Köy Kütahya Simav 35

Çavuldur Köy Sivas Simav 35

Çavuldur Köy Sivas (Tokat) Kaz-Abad 76

Çavuldur Köy Sivas Artuk-Abad 51

Çavundur Köy Sivas Sunisa 103

Çavundur Köy Teke İstanos 31


XVI. ÇEPNİ

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Çepni Köy Ak-Şehir Doğan-Hisarı 54

Çepni Köy Amasya Ladik 41

Çepni Köy Ankara Yaban-Abad  31

Çepni Köy Beğ-Şehri Göçü (Kaşaklu) 45

Çepni Köy Bolu Bolu 129

Çepni Köy Bolu Gerede 24

Çepni Köy Bolu Mudurnu 54

Çepni Köy Bolu Mudurnu 49

Çepni Köy Bolu Mudurnu 7

Çepni Köy Boz-Ok Emlak 26

Çepni Köy CanikBayramlu-Satılmış 8

Çepni Köy Canik- -

Çepni Köy Canik Ordu 7

Çepni Nahiye Çorum - -

Çepni Özü Köy Çorum - 20

Çepni Köy Çorum Osmancık 23

Çepni Köy Hüdavendigar Kete 24

Çepni Köy Hüdavendigar Aydıncık 13

Çepni Köy Hüdavendigar Temrezler -

Büyük Çepni Köy Hüdavendigar Behram 38

Küçük Çepni Köy Hüdavendigar Behram 25

Çepni Köy İç-İl Mut 51

Çepni Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sandıklı 11

Çepni Köy Kara-Hisar-ı Sahib Bolvadin 34

Çepni (Öbür Adı:Ağaç) Köy Karasi Giresun 11

Çepni Köy Kastamonu Aynedon 34

Çepni Köy Kastamonu Aynedon 37

Çepni Köy Kastamonu Aynedon 14

Çepni Köy Kastamonu Aynedon 48

Çepni Köy Kastamonu Aynedon 37

Çepni Köy Kastamonu Durağan 116

Çepni Köy Kayseriyye Kibar-İzmak

Çepni Köy Kengırı Tosya 41

Çepni Ekinlik Koca-İli Kandırı Çepni Köy Konya Ala-Dağ 14

Çepni Köy Konya Ala-Dağ 58

Yenice- Çepni Köy Sivas Sivas 142

Baş- Çepni Ekinlik Sivas Sivas -

Alan- Çepni Köy Sivas Sunisa (Kara-Kuş Dağı) 80

Çepni Köy Sultan-Önü İnönü 47

Çepni Nahiye Trabzon - -

Çepni-Günü Köy Trabzon Kürtün 16


XVII. SALUR

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Salur Köy Ak-Saray Eyyub-İli 51

Bayat-Salur Ekinlik Ak-Saray Hasan-Dağı -

Salur Köy Ak-Şehir İshaklu 23

Salur Köy Alaiyye Manavgat (Sekiz Mahalleli Bir Köydür)

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Salur Köy Alaiyye Okçular 28

Salur Köy Alaiyye Nasuhlar 21

Salur Köy Alaiyye Çilingirler 19

Salur Köy Alaiyye Hayyat 22

Salur Köy Alaiyye Havzalar 12

Salur Köy Alaiyye Uçarlar 14

Salur Köy Alaiyye Döktüler 20

Salur Köy Alaiyye Keller29

Salur Köy Amasya Ladik 91

Salur Köy Amasya Gaziler Ovacığı 89

Salur Köy Bolu On-İki-Divan 23

Salur Köy Bolu Gerede 7

Salur Köy CanikSimre-i Taşan (Kazanlı Ovacığı) 36

Salur Köy CanikBafra 72

Salur Köy Çorum Osmancık 53

Salur-Oğlan Köy Divriği Ayvalı 18

Salur Köy Hamid Irla 31

Salur Köy Hamid Yalvaç 56

Salur Köy Hamid Kara-Ağaç 46

Salur-Oğlu Köy Hüdavendigar Tul-Hisar -

Salur Ark Karasi Sındırgı -

Salur Köy Kastamonu Küre 11

Salur Beği Köy Kastamonu Sinop6

Salur Köy Kayseriyye Sahra 147

Salur Ekinlik Kayseriyye Ürgüp -

Salur Köy Kengırı Karı-Pazarı 66

Salur Köy Konya Kaş 60

Mescitlu-Salur Köy Konya Sahra 37

Salurcuk Köy Konya Sahra 12

Mürsellu -Salur Köy Konya Sahra 20

Viranlu-SalurKöy Konya Sahra 7

Yaka-Salur Köy Konya Ilgun 16

Salur-Kışla Ekinlik Konya Turgud -

Salurcuk Köy Konya Eski-İl 34

Salur Köy Kütahya - -

Salur Köy Kütahya Şeyhlu 24

Salur Ekinlik Malatya Kahta -

Salurcuk Köy Malatya Ergavun 7

Salur Köy Saru-Han Atala 28

Salur Köy Saru-Han Ak-Hisar 16

Salur Köy Saru-Han Gedüs 53

Salur Köy Saru-Han Ak-Hisar -

Salur Köy Sivas Sivas 71

Salur (Öbür Adı: Yenice) Köy Sivas Sivas 24

Salur Köy Sivas Sivas 16

Salur Köy Sivas Koç-Hisar 35

Salur Köy Sivas Zile (Meşhed-Abad) 37

Salur Köy Sivas Zile (Frenk-Hisarı) -

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Salur Köy Sivas Artuk-Abad 22

Salur Köy Sivas Artuk-Abad 92

Salur Ekinlik Sivas Zile (Kale-i Hass) -

Salur Köy Teke Elmalu 10


XVII. EYMÜR (EYMİR)

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Eymür Köy Ak-Şehir İshaklu 183

Eymür Köy Ak-Şehir Çimen 28

Eymür Köy Amasya Ergoma 28

Eymür Köy Amasya Simre-i Ladik 34

Eymürcek Köy Amasya Simre-i Ladik 30

Eymür Köy Ankara Kasaba 19

Eymür Köy Ankara Murtaza-Abad 34

Eymür Köy Ankara Murtaza-Abad 25

Eymür Tayı Ve İncücek Köy Ankara Murtaza-Abad 34

Eymür Köy Ankara Çubuk 50

Eymür Köy AydınGüzel-Hisar 40

Eymür Köy AydınYeni-Şehir 85

Eymür Köy Aydın Boz-Doğan 36

Eymür (Öbür Adı:Dinek) Köy Bolu Mudurnu 19

Eymür Köy CanikUlu-Beğ 31

Eymür Köy Canik- 21

Büyük Eymür Köy Çorum Osmancık 44

Küçük Eymür Köy Çorum Osmancık 5

Eymür Köy Çorum Osmancık 110

Eymür Köy Çorum Çorumlu 57

Eymür Köy Erzurum Bayburt 66

Eymür-Viran Köy Erzurum Kelkit 13

Eymür Köy Erzurum Kelkit -

Yaka-Eymir Köy Hamid Yalvaç Kara-Ağac'ı 52

Uşak-Eymir Köy Hamid Yalvaç Kara-Ağac'ı 52

Eymür Köy Hüdavendigar Beğ-Pazarı -

Eymirlü Köy Hüdavendigar Beğ-Pazarı -

Eymür Köy Hüdavendigar Tul-Hisar 5

Eymür Köy Hüdavendigar Atranos 45

Eymür Köy Hüdavendigar Kirmastı 17

Eymür Köy Hüdavendigar İne-Göl 11

Eymür Köy Hüdavendigar Kara-Hisar-ı Nallu 176

Eymirler Köy Hadavendigar Behram 21

Eymir Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 33

Eymir-Hanlu Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 132

Eymür Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sanduklu 14

Eymür Köy Kara-Hisar-ı Sahib Kara-Hisar 53

Eymir-Hisar Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sandıklu 79

Eymür Köy Kara-Hisar-ı Şarki Su-Şehri 10

Eymür Köy Karasi Edremit 27

Eymür Köy Karasi Sındırgı 12

Eymür Köy Kastamonu Daday 60

Eymür Köy Kastamonu Daday 11

Eymür Köy Kastamonu Daday 2

Eymür (Öbür Adı: Kayı) Köy Kastamonu Daday -

Eymür Köy Kastamonu Sinop33

Eymür Köy Kastamonu Sinop8

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Eymür Ve Boyaluca Köy Kastamonu Sinop14

Eymür Köy Kastamonu Sinop-

Eymür Köy Kayseriyye Kibar-Ezmak 203

Eymür Köy Kengırı Çerkeş 15

Eymür Köy Kengırı Çerkeş 29

Eymür Köy Kütahya Altun-Taş 70

Eymür Köy Kütahya Arslan-Apa 10

Eymür Köy Kütahya Yalak 60

Eymür Köy Kütahya Şeyhlu 31

Eymür Köy Kütahya Homa 74

Eymür Köy Menteşe Köycüğez 11

Eymür Köy Menteşe Tavas -

Eymür Köy Menteşe Şeyhlu 33

Eymür Köy Malatya Ergavun 14

Eymür Köy Sivas Sivas 21

Eymür Köy Sivas Sivas -

Eymir-Bağı Köy Sivas Mecit-Özü -

Eymür Köy Sivas Zile (Kızıl Kümbet) 14

Eymür Köy Sivas Yılduz 10

Eymirlu Kışlası Köy Sivas Budak-Özü 49

Eymurlu Köy Sivas Budak-Özü 61

Eymür Köy Sultan-Önü Karaca-Şehir 20

Eymür Köy Teke Muslu 16

Eymür Köy Teke Elmalu 46

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Ala-Yundlu Köy Ak-Saray Bekir 108

Yakacık Ala-Yundlu Köy Ak-Saray Bekir 45

Ala-Yundlu Köy Ak-Saray Eyyub-İli 5

Ala-Yundlu Köy Ak-Saray Koç-Hisar 27

Ala-Yundlu Ekinlik Ak-Saray Koç-Hisar -

Ala-Yundlu Köy Amasya Ladik 73

Ala-Yundlu Köy Amasya Ladik 2

Ala-Yundlu Köy Ankara Çubuk 35

Ala-Yundlu Köy Ankara Kasaba 58

Ala-Yundlu Köy Ankara Kasaba 27

Ala-Yundlu Köy Ayıntab - 19

Ala-Yundlu Köy Çorum Çorumlu 12

Ala-Yundlu Köy Canik- 15

Ala-Yundlu Köy Canik- 25

Ala-Yundlu Köy Erzurum Kemah (Kuru Çay) -

Ala-Yundlu Köy Hüdavendigar Ak-Hisar 13

Ala-Yundlu Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 13

Ala-Yundlu Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlı 18

Ala-Yundlu Köy Kara-Hisar-ı Şarki Koyle-Hisar 35

Ala-Yundlu Köy Kengırı Çerkeş 22

Ala-Yundlu Köy Kır-Şehri Gün-Yüzü -

Ala-Yundlu Köy Kütahya Uşak (Banaz) 151

Ala-Yund Ekinlik Malatya Kahta -

Ala-Yundlu Köy Saru-Han Emlak 16

Ala-Yundlu Köy Saru-Han Gördük 18

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Ala-Yundlu Köy Saru-Han Gördük 5

Ala-Yundlu Köy Saru-Han Gördük 18

Ala-Yundlu Köy Sivas Tokat (Gelmufat) 9

Ala-Yundlu Köy Sivas Artuk-Abad 2

Ala-Yund Köy Sivas Tokat (Yılduz) -XX. YÜREĞİR (ÜREĞİR)


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Yüreğir Nahiye (Yöre) Adan - -

Üreğir Köy Amasya Simre-i Ladik 17

Üreğir Köy Amasya Koca-Kayası -

Yüreğir Köy Ankara Ayaş 55

Yüreğir Köy Ankara Yaban-Abad 31

Yüreğir Köy Ankara Kasaba 8

Yüreğir Köy Ayıntab Tell-Başir 14

Büyük-Yüreğir Köy Boz-Ok Gedük 145

Küçük-Yüreğir Köy Boz-Ok Gedük 56

Yüreğir Ekinlik Boz-Ok Emlak -

Üreğir Köy CanikSatılmış 42

Yüreğir Köy CanikSamsun 28

Üreğir Ekinlik Divriği Toyluca -

Yüreğir Köy Hamid Yalvaç 24

Yüreğir Köy Hamid Gönen 7

Yüreğir Köy Hamid Irla 12

Yüreğir Köy Hamid Göl-Hisar 37

Yüreğir Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sandıklu 18

Yüreğir Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlu 38

Üreğir Köy Kara-Hisar-ı Şarki Gezevit 11

Üreğir Köy Kara-Hisar-ı Şarki Yemişlu 4

Üreğir Köy Kara-Hisar-ı Şarki Şahne-Çimeni 4

Yüreğir Köy Karasi Sındırgı 20

Çayırcık Ve Yüreğir Köy Kastamonu Taş-Köprü 13

Üreğir Köy Kastamonu Taş-Köprü (Dodurga) 25

Üreğir Köy Kastamonu Taş-Köprü 5

Üreğir (Öbür Adı: Kaba-Kulak) Köy Kastamonu Taş-Köprü 51

Üreğir Köy Kastamonu Arac 46

Üreğir Köy Kastamonu Arac 15

Yüreğir Köy Kayseiryye Kara-Kaya 31

Üreğir Köy Kengırı Koç-Hisar 40

Yüreğir Köy Kütahya Homa 50

Üreğir Köy Menteşe Burnaz 68

Yüreğir Köy Menteşe Köycüğez 155

Yüreğir Köy Sivas Tokat (Gelmufad) 32

Üreğir (Öbür Adı: Kadı-Köyü) Köy Sivas Tokat (Gelmufad) 37

Üreğir Köy Sivas Sivas 73

Büyük Yüreğir Köy Sultan-Önü İn-Önü 64

Küçük Yüreğir Köy Sultan-Önü İn-Önü 24

Yüreğir Köy Teke Antalya 9

Yüreğir Köy Teke Kürt 72

Yüregir Ekinlik Teke İstanus -

Yüreğir Ekinlik Teke Mükerrem Köyü -

Üreğir Nahiye (Yöre) Trabzon Kürtün -


XXI. İĞDİR


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

İğdir Ekinlik Ak-Saray Ak-Saray -

İğdir Köy Ankara Çubuk 16

İğdir Köy Beğ -Şehri Göçü 46

İğdürlü Köy Biga Çan 26

İğdir Köy Canik- 5

İğdir Köy CanikBafra 26

İğdir Köy Erzurum Kemah (Kuru-Çay) 12

İğdir Köy Erzurum Kelkit 27

İğdir Köy Erzurum Bayburt 37

İğdir Ekinlik Erzurum Erzincan -

İğdir Köy Hamid Kara-Ağaç 20

İğdir Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 18

İğdir Köy Hüdavendigar Göl-Pazarı 38

İğdir-Viranı Köy Kara-Hisar-ı Sahib Barçınlu 9

İğdir Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sandıklu 26

İğdir Köy Karasi Manyas 62

İğdir Köy Kastamonu Küre 62

İğdir Köy Kastamonu Küre 33

İğdir Köy Kastamonu Devrekanı 19

Kuyucak Ve İğdirler Köy Kastamonu Taş-Köprü (Kuyucak) 50

Baş-İğdir Köy Kastamonu Daday 1

İğdir Köy Kastamonu Daya 63

Bezi Ve İğdir Köy Kastamonu Arac 132

İğdir Köy Kastamonu Arac 29

İğdir Ekinlik Kayseriyye Kibar-Ezmak -

İğdir (Öbür Adı: Mevlana Kışlası) Köy Kayseriyye Gün-Yüzü 14

Sortuk (?) İğdir Köy Kengırı Kurşunlu 176

İğdircik Köy Kengırı Kurşunlu 56

İğdir Köy Koca-İli Kara-Su -

İğdir Ekinlik Konya - - Eken-

İğdir Köy Konya Ereğli-

İğdir Köy Kütahya Şeyhlu 58

İğdir Köy Malatya Ergavun 13

İğdir Köy Sivas Zile (Koç-Taş) 56

İğdir Köy Sivas Artuk-Abad 49

İğdir Nahiye (Yöre) Teke - -

İğdir-Hisarı Köy Teke İğdir 163

İğdir Köy Teke Kalkanlu -

İğdir Köy Teke İstanos 21

İğdir Köy Teke Muslu 36

İğdir Köy Teke Muslu 77

İğdir Köy Teke Kaş 64XXII. BÜĞDÜZ


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu


Büğdüz (Öbür Adı: Yahşi Beğ) Köy Biga Çan 26

Büğdüz Köy Bolu Viran-Şehri 24

Büğdüz Köy Bolu Viran-Şehri 23

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Büğdüz Köy Çorum Divan-I Emlak 9

Büğdüz Köy Divriği Zengi -

Büğdüz Köy Hamid Isparta 15

Büğdüz Köy Hamid Kara-Ağaç 8

Büğdüz Köy Hamid Yalvaç 19

Büğdüz Köy Hamid Burdur 51

Büğdüz Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 26

Büğdüz Köy Kastamonu Küre 4

Büğdüz Ve İnce-Su Köy Kastamonu Devrekanı 11

Büğdüz Köy Kastamonu Küre -

Büğdüz Köy Kengırı Karı-Pazarı 48

Büğdüz Köy Kengırı Kalecik 35

Büğdüz Köy Kır-Şehri Kır-Şehri 77

Büğdüz Ekinlik Malatya Ergavun -

Büğdüz Köy Niğde -  35

Büğdüz Ekinlik Sivas Sivas -

Büğdüz Köy Sivas Artuk-Abad 15

Büğdüz (Öbür Adı: Güllü-Köy) Köy Teke Mükerrem-Köyü 40

Büğdüz Ekinlik Teke Mükerrem Köyü -


XXIII. YIVA


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu


aâö Köy Ak-Saray Koç-Hisar -

aâö Köy Ak-Saray Hasan-Dağı 73

aâö Köy Amasya Ergoma 68

aâö Köy Ankara Çubuk 19

aâö Köy Bolu Kıbrus 18

aâö Köy Boz-Ok Boğazlıyan -

aâö Köy Çorum Divan-ı Emlak 11

aâö Köy Çorum Kara-Hisar-ı Demirlü -

aâö Ekinlik Divriği - -

aâö Nahiye (Yöre) Hamid Ergirdür -

aâö Köy Hamid Göl-Hisar 91

aâö Köy Hamid Yalvaç 42

aâö Köy Kengırı Koç-Hisar 106

aâö Köy Konya Ereğli48

aâö Köy Malayta Kara-Hisar 20

aâö Ekinlik Malatya Behisni -

aâö Köy Sivas - 29

aâö Köy Teke - -


XXIV. KINIK


Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu


Kınık Kaza Adana - -

Kınık Köy Ak-Şehir İshaklu 27

Kınık Köy Amasya Taş-Abad 18

Kınık Köy Ankara Bacı 14

Kınık Köy Ankara Çubuk 80

Ve... Kınık Köy Ankara Yaban-Abad 27

Kınık Köy Ankara Yaban-Abad 110

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Kınık-Özü Köy Ankara Yaban-Abad 22

Kınık-Özü Köy Ankara Murtaza-Abad 8

Kınık Köy Ankara Murtaza-Abad 24

Kınık Köy Ankara Ayaş 16

Kınık Köy Ankara Çubuk 10

Kınık Köy Beğ-Şehri Kır-İli 45

Kınık Köy Biga Çan 9

Kınık Köy Bolu - -

Divan-ı Kınık Köy Bolu On-İki Divan 3

Kınık Köy Çorum Osmancık -

Kınık Köy Çorum Çorumlu 20

Kınık Köy Hamid Irla 24

Kınık Köy Hamid Gönen 30

Kınık Köy Hüdavendigar Gönen 11

Kınık Köy Hüdavendigar Sifri-Hisar 13

Kınık Köy Hüdavendigar Mihalıç 27

Kınık Köy Hüdavendigar Göynük 15

Kınık Köy Hüdavendigar Bergama 54

Kınık Köy Hüdavendigar Atranos 24

Kınık Köy Kara-Hisar-ı Sahib Şehir-Abad 45

Kınık Köy Kara-Hisar-ı Sahib - 23

Kınık Köy Kara-Hisar-ı Sahib Sandıklu 13

Nısıf-Kınık Ekinlik Kara-Hisar-ı Sahib Hula 1

Kınık Köy Kara-Hisar-ı Sahib Hula 8

Yukarı-Kınık Köy Kara-Hisar-ı Şarki Gezevid 13

Aşağı-Kınık Köy Kara-Hisar-ı Şarki Gezevid 9

Kınık Köy Karasi İvrindi 25

Kınık Köy Karasi Taş-Gerdek 43

Kınık Köy Karesi Sındırgı 12

Kınık Alanı Ekinlik Karesi Sındırgı -

Kınık Köy Kastamonu Devrekani 20

Kınık Köy Kastamonu Sinob (Karasu) 39

Kınık Ve Hatun Köy Kastamonu Daday 68

Kınık (Öbür Adı: Ekin-Başı) Köy Kastamonu Sinop11

Kınıkcık-Kargın (Ö. A.: İl Düzen) Köy Kengırı Kengırı 64

Kınık Köy Kengırı Koç-Hisar 70

Sevinç Viranı Ve Kınık Köy Kengırı Tosya 56

Kara-Kını Köy Kengırı Çerkeş 229

Bağ Özü-Virancık Ve Kınık Özü Köy Kengırı Kargu 60

Kınık (Öbür Adı: Kara-Ağaç) Köy Koca-İli Kandırı 18

Kınık Köy Konya Bel-Viran 59

Kınık Köy Konya Sahra 40

Kınık Köy Konya Sahra 5

Yazı-Kınık Kınık Konya Sahra -

Kınık Köy Konya Larende -

Yaka-Kınık Köy Kütahya Yolak64

Bostan-Kınık Köy Kütahya Yolak 11

Boyun Adı Vasfı Sancağı Kazası Vergi Nüfusu

Kınık Köy Kütahya Yolak 25

Yukarı-Kınık Köy Kütahya Kalın-Viran 20

Aşağı-Kınık Köy Kütahya Kalın-Viran 10

Kınık Köy Kütahya Eğri-Göz 18

Dere-Kınık Köy Kütahya Eğri-Göz 18

Kınık Köy Kütahya Simav 64

Toyca-Kınık Köy Kütahya Selinti 24

Kınık Köy Malatya Kara-Hisar 64

Ağçe-Kınık Köy Malatya Ergavun 11

Kınık Ekinlik Malatya Ayvalu -

Kınık Ekinlik Malatya Kahta -

Kınık Kuzu Ekinlik Maraş Zeytum -

Büyük-Kınık Köy Maraş Hısn-ı Mansur 23

Küçük-Kınık Köy Maraş Hısn-ı Mansur 14

Kınık Köy Menteşe Balat 5

Kınık Köy Saru-Han Temürcü 60

Kınık Köy Sivas Sivas 18

Kınık-Viranı Ekinlik Sivas Sivas -

Kınık Köy Sivas Sivas -

Kınık Köy Sivas Sivas -

Kınık Köy Sivas Tokat (Kafir-İli) 30

Kınık Ve Ak-Viran Ekinlik Sivas Tokat -

Kınık - Sivas Zile (Meşhed-Abad) 17

Kara-Kınık -

Sivas Zile (Meşhed-Abad) -


Kınık - Teke Kalkanlu 61

Ak-Yaka Ve Kınık -

Teke Kaş 27

  
5085 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın