• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihcemiyeti/
  • https://twitter.com/ttcemiyeti
  • https://www.instagram.com/tarihtarihcemiyeti/
Cumhuriyet Dönemi İktisadî Kronolojisi (1923-2002) / Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk

1923

17/02/1923 İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Kongre,  4 Mart 1923 tarihine kadar sürdü.
24/07/1923 Lozan Antlaşması imzalandı.
29/10/1923 Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

1924

18/01/1924 İstanbul'da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.
03/03/1924 Hilafet kaldırıldı.
01/04/1924 Ergani Bakın Madeni'nin Devlet Tarafından İşletilmesi Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
03/04/1924 1908 Temmuzu'ndan 1923 Sonuna Kadar Devlet Alacak ve Borçlarını Tasfiye Eden Kanun TBMM'de kabul edildi.
03/08/1924 Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı.
26/08/1924 Türkiye İş Bankası kuruldu.
21/09/1924 Samsun-Çarşamba demiryolu hattının temeli atıldı.
17/11/1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

1925

19/01/1925 Yol Mükellefiyeti Kanunu TBMM'de kabul edildi.
17/02/1925 Aşar Vergisi'nin Kaldırılmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
01/03/1925 Tütün Rejisi'nin Fransızlardan Alınmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
05/04/1925 Şeker Fabrikalarının Kurulmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
17/04/1925 Ankara-Yahşihan demiryolu hattı işletmeye açıldı.
22/04/1925 Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu TBMM'de kabul edildi.
05/05/1925 Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde ilk çalışmalar başladı.
01/07/1925 Paris'te Osmanlı borçlarının ödenmesi ile ilgili komisyon çalışmalarına başladı.
05/08/1925 İzmir Liman ve Körfez İşleri İnhisarı TAŞ kuruldu.
20/11/1925 Yahşihan-Yerköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.
22/12/1925 Alpullu Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
26/12/1925 Uluslararası Saat ve Takvim ile İlgili Kanun TBMM'de kabul edildi.

1926

09/01/1926 Piyango Çekilişi ile İlgili Tayyare Cemiyeti'nin Kuruluşuna Dair Kanun TBMM'de kabul edildi.
14/01/1926 Borçlanma Kanunu TBMM'de kabul edildi.
25/01/1926 Şeker, Petrol ve Benzin Tekeli Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
22/03/1926 İspirto ve Alkollü İçkiler Tekeli Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
23/04/1926 Samsun-Kavak demiryolu hattı işletmeye açıldı.
24/03/1926 Petrol Arama ve İşletmesinin Devlet Tarafından İdaresine İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
22/05/1926 Emlak ve Eytam Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
01/07/1926 Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.
01/07/1926 Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.
04/10/1926 Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi.
04/10/1926 Borçlar Kanunu yürürlüğe girdi.
04/10/1926 Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi.
06/10/1926 Kayseri'de Uçak Fabrikası işletmeye açıldı.
26/11/1926 Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
25/12/1926 Samsun Limanı'nın İnşasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.

1927

29/04/1927 Yerköy-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açıldı.
28/05/1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
29/05/1927 Ankara-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açıldı.
01/06/1927 Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi kuruldu.
25/06/1927 Alî İktisat Meclisi ile İlgili Kanun TBMM'de kabul edildi.
09/09/1927 Samsun-Havza demiryolu hattı işletmeye açıldı.
28/10/1927 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 13.650.000
06/11/1927 Bünyan Dokuma Fabrikası işletmeye açıldı.
21/11/1927 Samsun-Amasya demiryolu hattı işletmeye açıldı.
05/12/1927 Cumhuriyet döneminin ilk kağıt paraları tedavüle çıktı.

1928

16/01/1928 İktisat Vekaleti'nin Kuruluşuna İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
02/02/1928 Ankara Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.
01/03/1928 Alî İktisat Meclisi çalışmaya başladı.
13/06/1928 Paris'te Türkiye Cumhuriyeti ile Duyun-u Umumiye İdaresi Hamilleri arasında borçların ödenme biçimi ve süresi hakkında sözleşme imzalandı.
23/08/1928 Amasya-Zile demiryolu hattı işletmeye açıldı.
03/09/1928 Kütahya-Tavşanlı demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1929

16/05/1929 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu TBMM'de kabul edildi.
28/05/1929 Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.
30/05/1929 Gümrük Tarife Kanunu TBMM'de kabul edildi.
30/05/1929 Kibrit ve Çakmak Tekeli Kanunu TBMM'de kabul edildi.
02/06/1929 Yol ve Köprüler Yapımına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
02/09/1929 Kütahya-Emirler demiryolu hattı işletmeye açıldı.
09/09/1929 Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolu hattı işletmeye açıldı.
24/10/1929 New York Borsası "Wall Street"te "Kara Cuma": 1929 Dünya İktisadi Krizi patlak verdi.
18/12/1929 Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

1930

01/02/1930 Kayseri-Şarkışla demiryolu hattı işletmeye açıldı.
25/02/1930 Türk Parasını Koruma Kanunu yürürlüğe girdi.
11/03/1930 Emirler-Balıköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.
22/04/1930 Ankara'da Sanayi Kongresi toplandı.
09/06/1930 Tütün Tekeli Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
11/06/1930 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kuruluşu Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
19/06/1930 Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi Hakkında Kanun TBMM'de kabul dildi.
30/06/1930 Kibrit, Çakmak İnhisar İşletmesi'nin Devrine ve Saireye Dair Kanun yürürlüğe girdi.
11/08/1930 Zile-Kunduz demiryolu hattı işletmeye açıldı.
12/08/1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu.
30/08/1930 Ankara-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1931

14/01/1931 Ankara'da Ziraat Kongresi toplandı.
26/03/1931 Ölçüler Kanunu TBMM'de kabul edildi.
21/04/1931 Ankara'da Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Kongresi toplandı.
23/04/1931 Irmak-Çankırı demiryolu hattı işletmeye açıldı.
23/04/1931 Doğanşehir-Malatya demiryolu hattı işletmeye açıldı.
22/07/1931 İthalat Sınırlamaları Sistemine İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
03/10/1931 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faaliyete geçti.
28/11/1931 İktisadi durum ve alınan önlemler hakkında İktisat Vekili Mustafa Şeref Özkan TBMM'de tarihi konuşmasını yaptı.
30/11/1931 İktisadi Buhran Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1932

01/02/1932 Ankara'da Birinci Tütün Kongresi toplandı.
23/04/1932 Kütahya-Balıkesir demiryolu hattı işletmeye açıldı.
01/05/1932 Ankara'da Milli Sanayi Sergisi açıldı.
15/05/1932 İstanbul'da Balkan Tütün Kongresi toplandı.
29/05/1932 Takas Komisyonu Teşkili Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
03/07/1932 Devlet Sanayi Ofisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
07/07/1932 Türkiye Sanayi Kredi Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
18/07/1932 Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.
31/08/1932 Kunduz-Kalın demiryolu hattı işletmeye açıldı.
08/09/1932 İktisat Vekili Mustafa Şeref Özkan görevinden istifa etti.
09/09/1932 Celal Bayar İktisat Vekilliğine atandı.
03/10/1932 Hükümet, İzmir Rıhtım Şirketi'ni satın aldı.
30/11/1932 Ulukışla-Niğde demiryolu hattı işletmeye açıldı.
16/12/1932 Samsun-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1933

01/04/1933 Afyon-Antalya Demiryolu Hattının İnşasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
04/02/1933 Eskişehir Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
15/04/1933 Samsun-Çarşamba demiryolu hattı hükümetçe satın alındı.
22/04/1933 Paris'te Türkiye Cumhuriyeti ile Duyun-ı Umumiye İdaresi Hamilleri Arasında Borçların Tesbiti ve Ödenme Biçimi Hakkında Anlaşma imzalandı.
27/04/1933 Adana-Fevzipaşa demiryolu hattı hükümetçe satın alınarak işletilmeye başlandı.
02/05/1933 Niğde-Boğazköprü demiryolu hattı işletmeye açıldı.
30/05/1933 Mevduatı Koruma Kanunu TBMM'de kabul edildi.
03/06/1933 Sümerbank'ın Kurulmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
08/06/1933 Halk Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
08/06/1933 Ödünç Para Verme Kanunu TBMM'de kabul edildi.
11/07/1933 Sümerbank faaliyete geçti.
01/09/1933 Denizyollarında devletçe işletme tekeli başladı.
20/09/1933 Ulukışla-Kayseri demiryolu hattı işletmeye açıldı.
07/10/1933 Turhal Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
01/12/1933 Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nı içeren raporlar başvekalete sunuldu.
05/12/1933 Eskişehir Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1934

21/01/1934 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Kredi Anlaşması imzalandı.
12/02/1934 Samsun'da Yumurtacılık Kongresi toplandı.
22/03/1934 Kazanç Vergisi Kanunu'nun TBMM'de kabul edildi.
15/04/1934 Ankara'da İkinci Tütün Kongresi toplandı.
20/04/1934 Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas illerinde buğday silolarının inşasına başlandı.
03/05/1934 Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk 6 adet avcı uçağı Kayseri'den Ankara'yageldi.
20/05/1934 Kayseri Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.
01/06/1934 Ortaköy-Bolkuş demiryolu hattı işletmeye açıldı.
02/06/1934 Arttırma, Eksiltme ve İhale Kanunu TBMM'de kabul edildi.
16/07/1934 İlk Süt Tozu Fabrikası Bursa'da işletmeye açıldı.
18/06/1934 Liman İşlerinin Hükümetçe İdaresine İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
30/06/1934 Demiryolu Elazığ'a ulaştı.
10/08/1934 Fırat-Yolçatı demiryolu hattı işletmeye açıldı.
10/08/1934 Yolçatı-Elazığ demiryolu hattı işletmeye açıldı.
3/08/1934 Bakırköy Bez Fabrikası yenilenerek işletmeye açıldı.
14/08/1934 İzmit Birinci Kağıt ve Karton Fabrikası'nın temeli atıldı.
14/08/1934 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası'nın temeli atıldı.
15/08/1934 Zonguldak'ta Antrasit Fabrikası'nın temeli atıldı.
15/08/1934 Zonguldak'ta Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.
27/08/1934 Afyon-Antalya demiryolu hattının temeli atıldı.
30/09/1934 Keçiborlu'da Kükürt Fabrikası işletmeye açıldı.
30/09/1934 İsparta'da Gülyağı Fabrikası işletmeye açıldı.
19/10/1934 Turhal Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
20/11/1934 Konya Ereğlisi Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.

1935

01/01/1935 İstanbul Liman Şirketi hükümetçe satın alındı.
18/04/1935 Balkan Ekonomi Konseyi Ankara'da çalışmaya başladı.
01/05/1935 Aydın demiryolu hattı hükümetçe satın alındı.
14/06/1935 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin Kurulmasına İlişkin Kanunlar TBMM'de kabul edildi.
14/06/1935 Etibank'ın Kurulmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
06/07/1935 Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi kuruldu.
09/07/1935 Ekonomi Bakanı Celal Bayar Rusya seyahatine çıktı.
05/08/1935 Fevzipaşa-Ergani demiryolu hattı işletmeye açıldı.
23/08/1935 Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı.

15/09/1935 Ergani-Osmaniye demiryolu hattı işletmeye açıldı.
16/09/1935 Kayseri Bez Fabrikası işletmeye açıldı.
01/10/1935 Çankırı-Atkaracalar demiryolu hattı işletmeye açıldı.
10/10/1935 Ankara'da Fındık Kongresi toplandı.
20/10/1935 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 16.188.767.
21/10/1935 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
21/10/1935 Çiftçiler Hakkında Tarım Kredi Kooperatiflerine Dair Kanun TBMM'de kabul edildi.
23/10/1935 Etibank faaliyete geçti.
31/10/1935 Ankara Mamak'ta Kızılay'ın Zehirli Gaz Maskesi Fabrikası işletmeye açıldı.
12/11/1935 Irmak-Filyos demiryolu hattı işletmeye açıldı.
22/11/1935 Fevzipaşa-Diyarbakır demiryolu hattı işletmeye açıldı.
28/11/1935 Bursa'da Merinos Fabrikası'nın temeli atıldı.
28/11/1935 Gemlik'te Suni İpek Fabrikası'nın temeli atıldı.
29/11/1935 Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası işletmeye açıldı.
10/12/1935 Zonguldak'ta Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.
19/12/1935 Sivas-Eskiköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.
20/01/1936 Ankara'da Endüstri Kongresi toplandı ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın ilkeleri kabul edildi.
25/03/1936 Afyon-Karakuyu demiryolu hattı işletmeye açıldı.
25/03/1936 Bozanönü-Isparta demiryolu hattı işletmeye açıldı.
18/04/1936 İzmit Kağıt Fabrikası'nda ilk kağıt üretildi.
18/05/1936 Erzurum-Sivas demiryolu hattının temeli atıldı.
01/06/1936 Bankalar Kanunu TBMM'de kabul edildi.
08/06/1036 İş Kanunu TBMM'de kabul edildi.
09/06/1936 19/06/1930 tarih ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Meni ve ihracatın Mürakebesi Hakkında Kanuna Ek Kanun TBMM'de kabul edildi.
11/06/1936 Deutsche Bank'ın Elinde Bulunan Ergani Bakır Madeni İşletmesi'nin Satın Alınmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
20/07/1936 Montreux Antlaşması imzalandı.
01/11/1936 Eskiköy-Çetinkaya demiryolu hattı işletmeye açıldı.
01/11/1936 Yazıhan-Hekimhan demiryolu hattı işletmeye açıldı.
03/11/1936 Ankara'da Çubuk Barajı işletmeye açıldı.
06/11/1936 İzmit Birinci Kağıt ve Karton Fabrikası açıldı ve İkinci Kağıt Fabrikası'nın temeliatıldı.
12/11/1936 Ankara'da Birinci Küçük Sanatlar ve Elişleri Kongresi toplandı.
18/11/1936 Filyos-Çatalağzı demiryolu hattı işletmeye açıldı.
25/12/1936 Edirne-Sirkeci demiryolu hattı Hükümetçe satın alındı.


1937

04/02/1937 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi açıldı.
05/02/1937 "Devletçilik" ilkesi yapılan değişiklik sonucu anayasanın ikinci maddesinde yer aldı.
08/02/1937 Orman Kanunu TBMM'de kabul edildi.
03/04/1937 Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının temeli atıldı.
04/04/1937 Ereğli Bez Fabrikası işletmeye açıldı.
25/05/1937 Malatya Bez Fabrikası'nın temeli atıldı.
04/06/1937 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
07/06/1937 Hekimhan-Çetinkaya demiryolu hattı işletmeye açıldı.

01/07/1937 Hükümetçe satın alınan Toprakkale-Payas demiryolu hattı işletmeye açıldı.
01/07/1937 Hükümetçe satın alınan İslahiye-Meydanıekbaz demiryolu hattı işletmeye açıldı.
08/07/1937 Tahran'da Sadabad Paktı imzalandı.
12/08/1937 Çatalağzı-Zonguldak demiryolu hattı işletmeye açıldı.
16/08/1937 Hekimhan-Çetinkaya demiryolu hattı işletmeye açıldı.
20/09/1937 İsmet İnönü'nün dinlenmek için bir buçuk ay izin alarak başbakanlıktan uzaklaşması üzerine Ekonomi Bakanı Celal Bayar başbakanlığa vekalet etmeye başladı.
27/09/1937 İstanbul-Edirne karayolunun Lüleburgaz'a kadar olan bölümü ulaşıma açıldı.
01/10/1937 Çatalağzı-Zonguldak demiryolu hattı işletmeye açıldı.
09/10/1937 Nazilli Basma Fabrikası işletmeye açıldı.
15/10/1937 Latin harfleri ile basılan ilk kağıt paralar tedavüle çıktı.
25/10/1937 İsmet İnönü başbakanlıktan istifa etti. Celal Bayar asaleten başbakanlığa atandı.
16/11/1937 Diyarbakır-Cizre demiryolu hattının temeli atıldı.
27/12/1937 Denizbank Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1938

01/02/1938 Gemlik Suni İpek Fabrikası işletmeye açıldı.
02/02/1938 Bursa Merinos Fabrikası işletmeye açıldı.
17/05/1938 Divriği Demir Madenleri İşletmesi faaliyete geçti.
17/06/1938 Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Murakabeleri Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
24/06/1938 Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Kurulması Hakkında Kanun TBMM'de kabul edildi.
10/07/1938 İzmit Klor Fabrikası'nın temeli atıldı.
08/10/1938 Ankara-Erzurum demiryolu hattı Erzincan'a ulaştı.
10/11/1938 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat etti.

1939

28/02/1939 İstanbul Tramvay ve Tünel İdaresi Hükümetçe satın alındı.
26/06/1939 Ankara Havagazı Şirketi Hükümetçe satın alındı.
05/07/1939 Milli Piyango İdaresi kuruldu.
01/09/1939 İkinci Dünya Savaşı başladı.
10/09/1939 Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işletmeye açıldı.
23/09/1939 Tekirdağ Şarap Fabrikası işletmeye açıldı.

1940

18/01/1940 Milli Korunma Kanunu TBMM'de kabul edildi.
05/03/1940 İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Kararname kabul edildi.
17/04/1940 Köy Enstitüleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.
20/04/1940 Raman'da açılan ilk kuyudan petrol üretimine başlandı.
20/10/1940 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 17.820.950.

1941

02/01/1941 Pamuk Kongresi toplandı.
18/02/1941 Petrol Ofisi kuruldu.
08/12/1941 Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya savaş ilan etti. 
19/12/1941 İstanbul'da ekmek vesikaya bağlandı.
29/05/1942 Fevkalade Hallerde Haksız Olarak Mal İktisap Edenler Hakkındaki Kanun TBMM'de kabul edildi.
11/11/1942 Varlık Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
13/11/1942 Devlet personeline parasız elbise ve kundura verildi.

1943

02/05/1943 Kozlu-Zonguldak demiryolu hattı işletmeye açıldı.
06/06/1943 Sivas Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.
28/06/1943 Diyarbakır-Batman demiryolu hattı işletmeye açıldı.
30/06/1943 Seyhan Regülatörü işletmeye açıldı.

1944

04/06/1944 Duyun-ı Umumiye İdaresi ve Osmanlı borçları son buldu.
26/06/1944 Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.
22/08/1944 Halkapınar Dokuma Fabrikası'nın temeli atıldı.
29/10/1944 Fevzipaşa-Malatya-Diyarbakır-Kurtalan demiryolu hattı işletmeye açıldı.
19/11/1944 Elazığ-Van demiryolu hattının temeli atıldı.

1945

15/01/1945 Şirket-i Hayriye'nin Hükümetçe Satın Alınmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabuledildi.
23/02/1945 Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İkili Yardım Antlaşması imzalandı.
23/02/1945 Türkiye, Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.
19/03/1945 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Türkiye ile dostluk antlaşmasını yenilemeyeceğini ilan etti.
07/05/1945 Almanya'nın teslim olması ile İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da sona erdi.
02/06/1945 Kastamonu Taşköprü'de Sümerbank'a ait Sulukulise Kendir Fabrikası'nın temeliatıldı.
11/06/1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu TBMM'de kabul edildi.
26/06/1945 Türkiye San Fransisko'da Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.
09/07/1945 İşçi Sigortaları Kanunu TBMM'de kabul edildi.
09/07/1945 Ormanların Devletleştirilmesine İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.
18/07/1945 Milli Kalkınma Partisi kuruldu.
29/07/1945 Ereğli Limanı'nın temeli atıldı.
10/08/1945 İkinci Dünya Savaşı sona erdi.
21/10/1945 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 18.790.174.
04/12/1945 Kilyos Hisarönü Ateş Tuğlası Fabrikası'nın temeli atıldı.


1946

07/01/1946 Demokrat Parti kuruldu.
25/01/1946 İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruldu.
29/01/1946 Çalışma Bakanlığı Kanunu TBMM'de kabul edildi.
21/06/1946 Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.
10/07/1946 Çatalağzı Santralı işletmeye açıldı.
21/07/1946 İlk kez tek dereceli genel seçimler yapıldı.
07/09/1946 "7 Eylül Kararları" kamuoyuna duyuruldu. Türk parası devalüe edildi.

1947

19/02/1947 Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası'na Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanun TBMM'de kabul edildi.
20/02/1947 İşçi ve İşveren Sendikaları ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanun TBMM'de kabuledildi.
12/03/1947 Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Truman, Amerikan Senatosundan Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon tutarında yardım verilmesini istedi.
22/05/1947 Maliye Bakanlığı yabancı sermayenin dış transferinde yetkili kılındı.
12/07/1947 Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Yardım Antlaşması imzalandı.
16/12/1947 Palu-Genç Demiryolu işletmeye açıldı.

1948

08/07/1948 Türkiye'nin OEEC'ye Üyeliğine İlişkin Sözleşmenin Onanması Hakkında Kanun  TBMM'de kabul edildi.
23/11/1948 İstanbul'da Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

1949

03/05/1949 Gelir Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
06/07/1949 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kanunu TBMM'de kabul edildi.
08/08/1949 Avrupa Konseyi'nin Kurulması Hakkında İmzalanmış Olan Statünün Onanmasına Dair Kanun TBMM'de kabul edildi.

1950

01/03/1950 Maliye Bakanlığı özel sektörün 300 milyonu geçmeyen dış borçlarına kefil oldu.
08/03/1950 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.
08/03/1950 Yeni Odalar, Borsalar Kanunu TBMM'de kabul edildi.
14/05/1950 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. Seçimin galibi DP TBMM'deki 487 üyelikten 408'ini alarak iktidara geldi.
25/07/1950 Hükümet Kore Savaşı'na katılma kararı aldı.
22/10/1950 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 20.947.188.

1951

21/04/1951 Türkiye GATT'ı imzaladı.
01/08/1951 Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi.
10/08/1951 Denizcilik Bankası Kuruluş Kanunu TBMM'de kabul edildi.
20/09/1951 Türkiye NATO'ya üye oldu.
05/05/1952 Kibrit tekeli kalktı.
31/07/1952 Türk-İş kuruldu.
28/08/1952 Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü kuruldu.
12/09/1952 Adapazarı Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
04/10/1952 Elazığ İplik Fabrikası'nın temeli atıldı.

1953

05/01/1953 Bakırköy'de margarin fabrikası işletmeye açıldı.
05/05/1953 Milli Korunma Kanunu yürürlükten kaldırıldı.
13/05/1953 Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi.
17/07/1953 Seyhan Barajı ihale edildi.
22/07/1953 TC Devlet Demiryolları İşletmesi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
06/09/1953 Balıkesir İplik Dokuma Fabrikası'nın temeli atıldı.
13/09/1953 Amasya Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
13/09/1953 Konya Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
26/10/1953 Gaziantep-Narlı demiryolu hattı işletmeye açıldı.
31/10/1953 Devrekani Hidroelektrik Santralı işletmeye açıldı.
02/11/1953 Ankara Çimento Fabrikası'nın temeli atıldı.
08/12/1953 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu.
21/12/1953 Serbest Bölgeler Kurulmasına İlişkin Kanun TBMM'de kabul edildi.

1954

18/01/1954 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu yürürlüğe girdi.
07/03/1954 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanunu TBMM'de kabul edildi.
16/03/1054 Petrol Kanunu TBMM'de kabul edildi.
19/04/1054 Susurluk Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
24/04/1954 İskenderun Suni Gübre Fabrikası'nın temeli atıldı.
25/04/1954 Mersin Limanı'nın temeli atıldı.
26/04/1954 Burdur Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
02/05/1954 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı.
22/08/1954 Çorum Çimento Fabrikası'nın temeli atıldı.
16/09/1954 Afyon Çimento Fabrikası'nın temeli atıldı.
17/09/1954 Tunçbilek Termik Santralı'nın temeli atıldı.
18/09/1954 Eskişehir Çimento Fabrikası'nın temeli atıldı.
19/09/1954 Konya Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
20/09/1954 Ayrancı Barajı'nın temeli atıldı.
21/09/1954 Amasya Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
26/09/1954 Gökpınar Santralı işletmeye açıldı.
26/09/1954 Denizli Elektrik Santralı işletmeye açıldı.
03/10/1954 Darende Hidroelektrik Santralı işletmeye açıldı.
24/11/1954 Kütahya Şeker Fabrikası'nın işletmeye açıldı.


1955

04/03/1955 Türk Traktör ve Ziraat Makine Fabrikası işletmeye açıldı.
23/03/1955 Demirköprü Barajı'nın temeli atıldı.
03/04/1955 Antalya Dokuma Sanayii TAŞ kuruldu.
24/04/1955 Hirfanlı Barajı'nın temeli atıldı.
21/06/1955 Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin 300 milyon dolarlık kredi talebini geri çevirdi.
25/07/1955 İzmit Dikişli Boru Fabrikası'nın temeli atıldı.
05/08/1955 Avrupa Para Antlaşması imzalandı.
23/09/1955 Burdur Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
30/09/1955 İstanbul'da Türk-Migros faaliyete geçti.
05/10/1955 Soma Termik Santralı'nın temeli atıldı.
06/10/1955 Söke Çimento Fabrikası'nın temeli atıldı.
06/10/1955 Aydın Dokuma Fabrikası'nın temeli atıldı.
07/10/1955 Kemer Barajı'nın temeli atıldı.
23/10/1955 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 24.064.763.
25/10/1955 Elazığ Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.
26/10/1955 Genç-Muş demiryolu hattı işletmeye açıldı.
06/11/1955 Kayseri Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1956

07/01/1956 Konya Et Kombinası işletmeye açıldı.
07/01/1956 Konya Kiremit ve Tuğla Fabrikası işletmeye açıldı.
07/01/1956 Konya Hububat Silosu'nun temeli atıldı.
06/02/1956 Şekerbank kuruldu.
06/04/1956 Tunçbilek Termik Santralı işletmeye açıldı.
08/04/1956 Seyhan Barajı işletmeye açıldı.
09/04/1956 Adana Çırçır Prese ve Bez Fabrikası işletmeye açıldı.
25/04/1956 Tuzla Jeep Montaj Fabrikası işletmeye açıldı.
30/09/1956 Erzincan Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
30/09/1956 Erzurum Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

1957

01/01/1957 Yeni Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi.
28/03/1957 AET'nin Temelini Oluşturan Roma Antlaşması imzalandı.
21/04/1957 İzmit Kağıt Fabrikası'nın III. ünitesi işletmeye açıldı.
01/09/1957 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu kuruldu.
07/10/1957 Gazi Fişek Fabrikası işletmeye açıldı.
08/10/1957 Mudanya Jüt İpliği, Çuval ve Kanaviçe Fabrikası'nın temeli atıldı.
09/10/1957 Bursa Mensucat Fabrikası yünlü dokuma tesisleri işletmeye açıldı.
11/10/1957 Afyon Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.
27/10/1957 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. 1958
22/05/1958 Ankara Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.
31/05/1958 Haydarpaşa Silosu hizmete girdi.
23/07/1958 Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının II. çelik ocağı işletmeye açıldı.
04/08/1958 İstikrar tedbirleri açıklandı. Türk parası devalüe edildi.
30/08/1958 Mersin Limanı Ticaret Rıhtımı hizmete girdi.
07/09/1958 Soma Termik Santralı işletmeye açıldı.
21/09/1958 Manisa Tekstil Fabrikası işletmeye açıldı.
21/09/1958 Denizli Tekstil Fabrikası işletmeye açıldı.
22/09/1958 İzmir Alsancak Limanı işletmeye açıldı.
22/09/1958 İzmir'de 20.000 tonluk hububat silosu hizmete girdi.
23/09/1958 Aydın Tekstil Fabrikası işletmeye açıldı.
25/09/1958 Kemer Barajı işletmeye açıldı.
27/11/1958 Pınarhisar Çimento Fabrikası işletmeye açıldı.
31/12/1958 Demirköprü Barajı işletmeye açıldı.

1959

26/06/1959 Eskişehir Beton Travers Fabrikası'nın temeli atıldı.
31/07/1959 Türkiye AET'ye ortaklık talebinde bulundu.
02/08/1959 Diyarbakır'da "Sinan 1" petrol kuyusu işletmeye açıldı.


1960

06/01/1960 Mersin Petrol Tasfiyehanesi'nin temeli atıldı.
08/01/1960 Hirfanlı Barajı işletmeye açıldı.
08/01/1960 Kesikköprü Barajı'nın temeli atıldı.
27/04/1960 Mersin Limanı hizmete girdi.
04/05/1960 Turizm Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
18/05/1960 Demirköprü Barajı işletmeye açıldı.
27/05/1960 Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimini ele aldı.
30/09/1960 Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluşuna İlişkin 91 Sayılı Kanun Milli Birlik Komitesi'nce kabul edildi.
23/10/1960 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 27.754.820.

1961

15/10/1961 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı.
02/11/1961 İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi kuruldu.

1962

25/06/1962 OECD'de Beş Yıllık Planların gerektirdiği finansmanın sağlanması amacıyla Türkiye'ye yardımcı olacak bir konsorsiyum kuruldu.
16/07/1962 Yüksek Planlama Kurulu kuruldu.
17/07/1962 Başbakanlıkta İktisadi İşbirliği Komisyonu kuruldu.
08/09/1962 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı açıklandı.
22/09/1962 Karabük Kok Fabrikası işletmeye açıldı.
29/10/1962 Ankara Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
01/01/1963 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe girdi.
30/04/1963 Türkiye Süt Endüstrisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
02/07/1963 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu TBMM'de kabul edildi.
15/07/1963 Sendikalar Kanunu TBMM'de kabul edildi.
15/07/1963 Grev ve Lokavt Kanunu kabul edildi.
17/07/1963 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.
27/07/1963 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruldu.
12/09/1963 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında Ankara Antlaşması imzalandı.
29/09/1963 Sürgü Barajı'nın temeli atıldı.
20/11/1963 Kastamonu Şeker Fabrikası'nın temeli atıldı.

1964

12/03/1964 Devlet Yatırım Bankası Kanunu TBMM'de kabul edildi.
27/04/1964 Ankara'da İkinci Çubuk Barajı işletmeye açıldı.
02/07/1964 Damga Vergisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
02/07/1964 Harçlar Kanunu TBMM'de kabul edildi.
14/07/1964 Türkiye Uluslararası Kalkınma Birliği Kredi Antlaşmas'ına katıldı.
17/07/1964 Sosyal Sigortalar Kanunu TBMM'de kabul edildi.
17/07/1964 Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu TBMM'de kabul edildi.
22/07/1964 Türkiye, İran ve Pakistan Arasında Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü (RCD) kuruldu.
10/11/1964 Trabzon Çimento Fabrikası'nın temeli atıldı.
25/10/1964 Tatvan-Muş demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1965

08/04/1965 Milli Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanunu TBMM'de kabul edildi.
15/05/1965 Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları işletmeye açıldı.
10/10/1965 Milletvekili Genel Seçimi yapıldı.
24/10/1965 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 31.391.421.
07/12/1965 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 180 milyon dolarlık kredi antlaşması imzalandı.


1966

12/06/1966 Keban Barajı'nın temeli atıldı.
05/10/1966 Almus Barajı işletmeye açıldı.
28/12/1966 Ambarlı Termik Santralı işletmeye açıldı. 1967
01/01/1967 Yerli üretim Anadolu otomobilleri piyasaya çıktı.
04/01/1967 Batman-İskenderun petrol boru hattı işletmeye açıldı.
13/02/1967 DİSK kuruldu.
09/06/1967 Dövize Çevrilebilir Mevduat uygulamasına başlandı.
28/07/1967 İş Kanunu TBMM'de kabul edildi.
12/08/1967 Giresun Kağıt Fabrikası'nın temeli atıldı.

1968

27/08/1968 Bursa'da Volvo Otomobil Fabrikası'nın temeli atıldı.

1969

24/04/1969 Kooperatif Kanunu TBMM'de kabul edildi.
29/04/1969 Arsa Ofisi Kanunu TBMM'de kabul edildi.
09/05/1969 Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu TBMM'de kabul edildi.
08/08/1969 Orman Bakanlığı kuruldu.
15/07/1970 Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.
09/08/1970 Türk parası %66 oranında devalüe edildi.
25/10/1970 Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu: 35.666.549.
23/11/1970 Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Katma Protokol imzalandı.

1971

12/02/1971 Bursa'da Tofaş Fabrikası işletmeye açıldı.
12/03/1971 Türk Silahlı Kuvvetleri muhtıra verdi. Hükümet istifa etti.
01/09/1971 Katma Protokol'ün ticari hükümleri yürürlüğe girdi.

1972

26/10/1972 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi.
25/11/1972 Kayseri Çinko İzabe Fabrikası'nın temeli atıldı.

1973

14/02/1973 Türk parası devalüe edildi. 29/10/1973 Boğaziçi Köprüsü ulaşıma açıldı.

1974

20/07/1974 Kıbrıs Barış Harekatı başladı. 09/09/1974 Keban Barajı işletmeye açıldı.

1975

31/03/1975 Birinci "Milliyetçi Cephe" hükümeti kuruldu.
08/05/1975 1973'te kaldırılan dövize çevrilebilir mevduat (DÇM) uygulaması daha kapsamlı olarak yürürlüğe girdi.

1976

15/03/1976 Türk parasının değeri yıl içinde altıncı kez yabancı paralar karşısında düşürüldü.

13/12/1976 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 10 yıl süreli Ekonomik İşbirliği Antlaşması imzalandı.
25/12/1976 Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na karşı olan yükümlülüklerini dondurduğunu ilan etti.

1977

30/04/1977 Döviz dengesi bozulan Türkiye'nin çeklerini İngiltere ve Fransa ödememeye başladılar.
17/08/1977 Zamlar yaşamı zorlaştırıyor. Tekel ürünlerine %160'ı bulan zam yapıldı.

1978

01/03/1978 Türk parası devalüe edildi.
24/04/1978 IMF ile stand-by anlaşması imzalandı.
20/05/1978 Stand-by antlaşması sonucu Türkiye'nin 520 milyon tutarındaki kısa vadeli dış borç geri ödemesi ertelendi.
25/07/1978 Amerikan Senatosu Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.
22/08/1978 IMF kredi için yeni koşullar öne sürdü.

1979

20/01/1979 Yeni ithalat rejimi lüks ithalata yasaklar getirdi.
09/06/1979 İstanbul'da akaryakıtın karne ile satışına başlandı.
11/06/1979 Türk parası devalüe edildi.
19/07/1979 IMF ile yeni stand-by antlaşması imzalandı. OECD ülkelerinden 910 milyon dolarlık kredi taahhüdü sağlandı. Uluslararası bankalardan da 400 milyon dolar kredi sağlandı.

1980

24/01/1980 24 Ocak Kararları açıklandı.
18/06/1980 IMF ile üç yıl süreli stand-by antlaşması imzalandı.
01/07/1980 Faiz hadleri serbest bırakıldı.
23/07/1980 Türkiye'nin 2.688 milyon tutarındaki dış borcunun 8-10 yıl ertelenmesine ilişkin anlaşmaya varıldı.
12/09/1980 Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koydu.

1981

01/05/1981 Döviz kurunun her gün Merkez Bankası'nca açıklandığı günlük kur sistemine geçildi.
2/11/1981 İzmir'de II. Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

1982

29/06/1982 Banker Kastelli yurtdışına kaçtı.
14/07/1982 Banker skandalı nedeniyle Başbakan Yardımcısı Turgut Özal ve Kaya Erdem ile Şerif Tüten hükümetteki görevlerinden istifa ettiler.
07/11/1982 Yapılan halk oylaması sonucu yeni anayasa %91.5 evet oyu ile kabul edildi.

1983

03/11/1983 Atatürk Barajı'nın gövde inşaatına başlandı.
06/11/1983 Milletvekili Genel Seçimleri yapıldı. Turgut Özal'ın önderliğindeki ANAP seçimleri kazandı.
29/12/1983 Özal Hükümeti'nin yeni ekonomik kararları açıklandı. İthalat rejiminde yapılan değişiklikler ile ithal malları, ithali yasak mallar, ithali serbest mallar ve ithali izne bağlı mallar olmak üzere üç türe ayrılır. Döviz işlemleri büyük ölçüde serbestleştirildi.

1984

06/01/1984 Döviz alım-satımı serbest bırakıldı.
08/01/1984 Ücretlilere vergi iadesi uygulaması getirildi.
02/03/1984 Toplu Konut Kanunu TBMM'de kabul edildi.
26/03/1984 Yerel Seçimler yapıldı.
31/03/1984 İthalatı serbest bırakılan ilk parti yabancı sigara Türkiye'ye geldi.
07/07/1984 Kambiyo rejimi değiştirilerek yurttaşların döviz taşımasına izin verildi.
26/10/1984 Maliye Bakanı Vural Arıkan görevinden azledildi.
15/06/1985 Serbest Bölgeler Yasası yürürlüğe girdi.

1986

02/01/1986 İMKB'de alım-satım işlemlerine başlandı.
07/02/1986 12 Eylül sonrası ilk işçi mitingi Balıkesir'de yapıldı.
12/02/1986 Yabancı sermaye yatırımlarına getirilen üst sınır kaldırıldı.
03/11/1986 12 Eylül sonrasının en büyük grevi 2 bin işçiyle NETAŞ bünyesinde İstanbul ve Ankara'da başladı.

1987

16/01/1987 Bankaların mali denetimini yapma yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin esaslar düzenlendi.
24/01/1987 Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile bazı sınai tesislerin kurulması ve doğal gaz teslimatının bir kısmının ödenmesi ile ilgili kredi anlaşması yayımlandı.
20/02/1987 Akreditif karşılığı ihracatçılara verilen kredi limitleri yükseltildi ve dış müteahhitlik şirketleri de bu kapsama alındı.
25/03/1987 Sermayeleri halka açılan şirketlere vergi ayrıcalıkları sağlandı.
14/04/1987 Türkiye Avrupa Topluluğu'na tam üyelik için başvuruda bulundu.
07/09/1987 Siyasal yasaklar yapılan halk oylaması sonucu kaldırıldı.
29/11/1987 Erken Genel Seçimler yapıldı.

1988

04/02/1988 Enflasyonu kontrol altında tutmak ve döviz spekülasyonunu önlemek için yeni istikrar önlemleri alındı.
03/07/1988 II. Boğaziçi Köprüsü trafiğe açıldı.
08/08/1988 Döviz kurunun bankaların, özel finans kurumlarının ve döviz büfelerinin katıldığı seanslarda serbestçe belirlenmesine başlandı.
12/10/1988 Yeni istikrar önlemleri açıklandı. Faiz hadleri serbest bırakıldı. Mevduat faiz hadlerinin %90'a ulaşması üzerine uygulamaya son verildi.
26/03/1989 Yerel Seçimler yapıldı.
15/04/1989 İhracatta finansal teşvikler kaldırıldı. İhracatta vergi iadesi uygulamasına son verildi. Teşviklerin üretim sürecine kaydırılmasının hedeflendiği açıklandı.
24/05/1989 Altın ve diğer değerli madenlerin ithalatı ve ihracatı serbest bırakıldı.
24/05/1989 Birçok ithal malında gümrük vergisi ve fon oranları düşürüldü. Böylece ithali serbest malların artışı ile bir liberalizasyon başlatıldı.
11/08/1989 Kambiyo rejiminde liberalizasyona gidildi. Yurtdışında yerleşik kişilerin MKB'de alım-satım yapmaları, satış bedellerini transfer etmeleri serbest bırakıldı. Türkiye'de yerleşik kişilerin de yurtdışından ayni, nakdi ve gayrı nakdi kredi almalarına ve Türk bankalarının döviz kredisi açmalarına ilişkin ilke ve kurallar serbestleştirildi.
01/10/1989 Anti-damping mevzuatı işlerlik kazandı.
31/10/1989 Turgut Özal TBMM'ce Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi.

1990

25/02/1990 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı karar maddeleri değiştirilerek kambiyo rejimi daha da liberalize edildi. Böylece Türk Lirası karşılığı ithalat, yurtdışına döviz transferi, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi gibi konularda kambiyo rejimi daha da serbestleştirildi.
11/11/1990 Yatırımları teşvik kararı ve tebliği yayımlandı. Teşvik belgesine bağlanabilecek toplam sabit sermaye yatırım miktarı indirildi. Belge alma hakkı yalnızca sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıklarına tanındı. Teşvik belgeli yatırımlar için ise gümrük muafiyetleri getirildi.

1991

09/01/1991 Grevdeki 70 bin kadar maden işçisi Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyüşe geçti.
20/10/1991 Erken Genel Seçimler yapıldı.
30/11/1991 Süleyman Demirel başkanlığında DYP-SHP koalisyon hükümeti güvenoyu olarak göreve başladı.

1992

19/01/1992 Yeni ekonomik istikrar önlemleri açıklandı. Dengeleme, Atılım ve Üretim Programı adı ile anılan önlemler TEK, Tekel, PTT, TCDD, TMO ve kamu bankaları dışındaki KİT'lerin özelleştirilmesini öngörür. Programda sermaye piyasalarının şeffaflaştırılması, iç borçlanmanın  azaltılması ve fonların sermaye piyasasına yönlendirilmesi amaçları yer alır. Ayrıca hazine bonolarından kesilen stopajların yükseltilmesi, gecikmiş vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilerek tahsilat artışı sağlanması ve gayrimenkul vergilerinin katsayı esasına göre enflasyonla birlikte yükseltilmesi hedeflenir. Program KİT'lerden işçi çıkarılmasının vergi indirimi yoluyla teşviki, çeşitli sektörlere toplam 10 trilyon 50 milyar teşvik sağlanması ve özel sektörün eğitim yatırımlarının desteklenmesi hedeflerini de kapsar.
03/06/1992 İzmir'de III. Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

1993

17/04/1993 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefat etti.
16/05/1993 Süleyman Demirel TBMM tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçildi.

1994

14/01/1994 Türkiye'nin kredi notu düşürüldü.
16/01/1994 Serbest piyasada dolar ve mark fiyatları ani yükseldi. Dolar 18.300 TL. mark 10.550 TL'den işlem görmeye başladı.
26/01/1994 Türk parası devalüe edildi. Dolar resmi kurda 17.250 TL oldu. Büyük fiyat artışları  başladı.
21/01/1994 Başbakanla anlaşmazlığa düşen Merkez Bankası Başkanı Bülent Gültekin  görevinden ayrıldı.
03/02/1994 Bankalar her türlü tüketici kredisi verme işlemini durdurdu.
09/02/1994 Dolar 18.770 TL'ye yükseldi.
14/02/1994 Otomotiv sektöründe kriz. Tofaş vardiya azalttı. Çalışanlarının bir bölümünü ücretli izne çıkarttı. Renault da Mart ayı başında izne girileceğini duyurdu.
07/03/1994 Doğal gaz krizi. Türkiye'ye giren doğal gaz miktarı 720 binden 550 bin metreküpe düştü.
23/03/1994 Türkiye'nin kredi notunu Standart and Poor's BB'ye düşürdü.
27/03/1994 Yerel Seçimler yapıldı. Refah Partisi seçimin galibi.
05/04/1994 5 Nisan ekonomik istikrar önlemleri paketi açıklandı.
06/04/1994 Amerikan Doları 42.000 TL'ye kadar yükseldi.
07/04/1994 Toyota-Sa'da deneme üretimi başladı.
11/04/1994 TYT Bank'ın faaliyetleri durduruldu.
15/04/1994 IMF ile yeni bir stand-by antlaşması için görüş birliğine varıldı.
20/04/1994 Marmara Bank'ın faaliyetleri durduruldu.
23/04/1994 Impeksbank'ın faaliyetleri durduruldu.
26/04/1994 Ödeme güçlüğü çeken Teletaş konkordato isteğinde bulundu.
26/05/1994 Hazine yıllık bileşik faizi %406'yı bulan bonolar çıkardı.
16/08/1994 Standard and Poor's Türkiye'yi olumlu göstergelerden dolayı izleme listesinden çıkardığını açıkladı.
15/10/1994 Toyota-Sa Otomobil Fabrikası işletmeye açıldı.
09/11/1994 GAP bünyesinde yer alan Şanlıurfa T-1 tünelinden Harran Ovası'na su verildi.

1995

06/03/1995 Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı.
10/04/1995 Urfa Tüneli işletmeye açıldı.
31/03/1995 Özelleştirmenin Önemli Ayaklarından Kardemir AŞ'nin Kuruluş Antlaşması imzalandı.
17/04/1995 HAVAŞ'ın Satış Sözleşmesi imzalandı.

1996

01/01/1996 Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında gümrük duvarları kaldırıldı.

1997

28/10/1997 Asya Krizi patlak verdi.

1998

17/08/1998 Rusya moratoryum ilan etti.
30/09/1998 Dış borç stoku 100 milyar 954 milyon Amerikan Doları'na yükseldi.

1999

17/08/1999 "Marmara Depremi", ekonomisi bozuk Türkiye'yi derinden yaraladı.
11/12/1999 Helsinki'de toplanan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye aday ülke ilan edildi.
09/12/1999 Merkez Bankası 2000 yılı para ve kur politikasını açıkladı.
22/12/1999 IMF stand-by anlaşmasını onayladı.

2000

22/11/2000 Kriz... Faizler 45-50 aralığına indi. İMKB endeksi 10.300 seviyelerine kadar geriledi.
30/11/2000 Kriz... İMKB repo piyasasında günlük faizler yüzde 1.700 kadar çıktı.

2001

19/02/2001 Milli Güvenlik Kurulu'nda yaşanan kriz. Ekonominin küçülmesi hız kazandı.

2002

Ekonomide nisbî düzelme işaretleri.

1 Bu kronoloji çalışmasında 1923'ten yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 2001'e kadar Türkiye ekonomisinde yaşanan temel gelişmeler ifade edilmiştir. Bunları tamamlayıcı nitelikte olan bazı siyasal gelişmelere de atıf yapılmıştır. Bununla birlikte hiçbir yorum veya değerlendirmeye yer verilmemiştir.


AHMAD, Feroz-Bedia Turgay Ahmad, Türkiye'de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi 1945-1971, Bilgi Yayınevi yay., Ankara 1976.

AHMAD, Feroz, The Making of Modern Turkey, Routledge London 1993.

AHMAD, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), çev. Ahmet Fethi, Hil Yayın, İstanbul 1994.

ALPAR, Cem-M. Tuba Ongun, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Türkiye Ekonomi Kurumu yay., Ankara 1987.

APAK, Kemalettin-Cevdet Aydınelli-Mehmet Akın, Türkiye'de Devlet Sanayi ve Maadin İşletmeleri, İzmit 1952.

AVCIOĞLU, Doğan, Türkiye'nin Düzeni, Bilgi yay., Ankara 1968.

AYSAN, Mustafa A., Atatürk'ün Ekonomi Politikası, Kırklareli-Vize 1981.

BERKES, Niyazi, İki Yüz Yıldır Neden Bocalıyoruz?, Yön yay., nr. 1.

BORATAV, Korkut, Türkiye'de Devletçilik, 3. bs., Savaş yay., Ankara 1982.

BORATAV, Korkut, Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985, 3. bs., Gerçek Yayınevi yay., İstanbul 1990.

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 1-15.

Cumhuriyet Kanunları Rehberi, 2. bs., Cilt I, der. Fasih Hüseyin Güven, İstanbul 1950. EROĞLU, Cem, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), 2. bs., İmge Kitabevi yay., Ankara 1990.

EROĞLU, Hamza, Atatürk ve Devletçilik, Ankara 1981.

Geçiş Sürecinde Türkiye, der. İrvin Cemil Schick-Ertuğrul Ahmek Tonak, Belge yay., İstanbul 1990.

GÖKMAN, Muzaffer, 50 Yılın Tutanağı 1923-1973, Hürriyet yay., İstanbul 1973.

GÜLALP, Haldun, Gelişme Stratejileri ve Gelişme İdeolojileri, 2. bs., Yurt yay., Ankara 1987.

HALE, William, The Political and Economic Development of Modern Turkey, St. Martin's Press, New York 1981.

HERSHLAG, Z. Y., Turkey. The Challenge of Growth, 2. bs., E. J. Brill, Leiden 1963.

2 inci 5 Yıllık Sanayi Planı, TC İktisat Vekaleti Sanayi Tetkik Heyeti yay., Ankara 1936.

İNAN, Afet, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Birinci Sanayi Planı 1933, TTK yay., Ankara 1972.

JAESCHKE, Gotthard, Türk İnkılabı Tarihi Kronolojisi 29. 10. 1923-1. 1. 1930, çev. Niyazi Recep Aksu, İÜEF Türk İnkılabı Tarihi Enstitüsü yay., İstanbul 1941.

JAESCHKE, Gotthard, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Cilt 1-2, TTK yay., Ankara 1989.

JAESCHKE, Gotthard, Türkiye Kronolojisi (1938-1945), çev. Gülayşe Koçak, TTK yay., Ankara

KARPAT, Kemal H., Turkey's Politics. The Transition to a Multi-Party System, Princeton University Press, New Jersey 1959.

KESER, İlhan, Türkiye'de Siyaset ve Devletçilik, Gündoğan yay., Ankara 1993.

KEYDER, Çağlar, Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), Yurt yay., Ankara 1982.

KEYDER, Çağlar, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, 2. bs., İletişim yay., İstanbul 1990.

KOCATÜRK, Utkan, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, TTK yay., Ankara 1983.

KONGAR, Emre, İmparatorluktan Günümüze Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Cem yay., İstanbul 1976.

KÖKER, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, 2. bs., İletişim yay., İstanbul 1993.

KUMCU, Ercan, -Şevket Pamuk, Artık Herkes Milyoner: Hürriyet Sayfalarından Ekonominin 50 Yılı, Doğan Kitap, İstanbul 2001.

KURUÇ, Bilsay, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Bilgi Yayınevi yay., Ankara 1987.

KURUÇ, Bilsay, Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, Cilt I, AÜSBF yay., Ankara 1988. Cilt II, AÜSBF yay., Ankara 1993.

LEWİS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev. Metin Kıratlı, 2. bs., TTK yay., Ankara 1984.

SAV, Nizamettin Ali, Sanayi İktisadı ve Türk Sanayii, İzmit 1950.

SHAW, Stanford J. -Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt I-II, çev. Mehmet Harmancı, E. yay., İstanbul 1983.

SINGER, Morris, The Economic Advance of Turkey (1938-1960), Türkiye Ekonomi Kurumu yay., Ankara 1977.

TAYANÇ, Tunç, Sanayileşme Sürecinde 50 Yıl, Milliyet yay., İstanbul 1973.

T. C. Sicilli Kavaninin 1 ila 34 Cildine Ait Umumi Fihrist, Kısım 1 Tahlili ve Hecai 1815-1953 (dahil) haz. S. Corio, Cihan Kitaphanesi yay., İstanbul 1955.

TEKELİ, İlhan-Selim İlkin, Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, ODTÜ yay., Ankara 1974.

TEKELİ, İlhan-Selim İlkin, 1929 Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika Arayışları, ODTÜ yay., Ankara 1977.

TEKELİ, İlhan-Selim İlkin, Para ve Kredi Sisteminin Oluşumunda Bir Aşama Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TC Merkez Bankası yay., Ankara 1981.

TEKELİ, İlhan-Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, ODTÜ yay., Ankara 1982.

TEZEL, Yahya Sezai, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 3. bs., Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 1994.

TİMUR, Taner, Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş, İletişim yay., İstanbul 1991.

TİMUR, Taner, Türk Devrimi ve Sonrası, 2. bs., İmge Kitabevi yay., Ankara 1993.

TOPRAK, Zafer, Sümerbank Holding A. Ş., Sümerbank yay.

TOROS, Hüsamettin, Türkiye Sanayii, Cilt I, İstanbul 1954.

TURGUT, Serdar, Demokrat Parti Döneminde Türkiye Ekonomisi, Ankara 1991.

Turkey's and Other Countries' Experience with the Mixed Economy, ed. Mükerrem Hiç. İ. Ü. İktisat Fakültesi yay., İstanbul 1979.

Türkiye Ekonomisi "Sektörel Gelişmeler", yay. haz. Çelik Aruoba-Cem Alpar, Türkiye Ekonomi Kurumu yay., Ankara 1992.

Türkiye Tarihi, Cilt I-IV, yay. yön. Sina Akşin, Cem yay., İstanbul 1992.

Üçüncü Tertip Düsturun 1 -33 üncü Ciltlerinde Münderiç Kanun, Nizamname, Talimatname, Tefsir ve Kararlara Ait Umumi Tahlili Fihrist, T. C. Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü yay., Ankara 1953.

ÜLKEN, Yüksel, Atatürk ve İktisat, Türkiye İş Bankası yay., Ankara 1984.

YENİAY, İ. Hakkı, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, İÜİF yay., İstanbul 1964.

YERASİMOS, Stefanos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Cilt I-III, çev. Babür Kuzucu, Gözlem yay., İstanbul 1974.

  
5786 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın