• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/tarihtarihdergisi/
  • https://twitter.com/tarihtarihdergi
Sosyal Medyadayız
    
 Facebook      İnstagram

Anasayfa


 TARİH TARİH KÜTÜPHANESİ
Eski Gazete ArşivleriSalnameler ve NevsallerOsmanlıca Matbu EserlerFotoğraf ArşiviT.B.M.M. Tutanakları
Eski Dergi ArşivleriSözlüklerEnstitü ArşivleriTarih Tarih TvDiğer Dökümanlar


Uzun yıllar boyunca Türkler ile iç içe, bir hoşgörü toplumunda yaşamış olan Ermeniler, emperyalist güçlerinde etkisiyle, kamu huzurunu engelleyici faaliyetlerde bulunmuşlar, sık sık ihtilallere girişmişlerdir. Ermeniler, faaliyetlerini daha güçlü hale getirebilmek için Cenevre ve Kafkasya’da Ermeni örgütleri kurmuşlardır. Böylece amaçlarına ulaşan Ermeniler, Avrupa kamuoyunun da dikkatini çekmeyi başarmışlardır. Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı 19. Asrın son çeyreğinde, Hıristiyan tebaanın haklarını koruma iddiasıyla ortaya çıkan Rusya, Ermenileri kışkırtmaya başlamıştır. Ancak bu düşüncenin temelinde, Osmanlı topraklarını parçalama fikri yatmaktadır.
 1  ...